Od januarja 2021 Združeno kraljestvo ni več del EGP. Zaradi tega sta Mastercard in Visa najavila spremembe medbančnih nadomestil, ki se uporabljajo med Združenim kraljestvom in EGP. Te spremembe bodo začele veljati oktobra 2021. Od januarja 2021 Združeno kraljestvo ni več del EGP. Zaradi tega sta Mastercard in Visa najavila spremembe medbančnih nadomestil, ki se uporabljajo med Združenim kraljestvom in EGP. Te spremembe bodo začele veljati oktobra 2021.

Mastercard prilagaja medbančne provizije

Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU Mastercard prilagaja medbančne provizije za transakcije med Združenim kraljestvom in EGP. Spremenjene medbančne provizije bodo začele veljati 15. oktobra 2021.

Spremenjene medbančne provizije bodo zlasti pomembno vplivale na transakcije brez prisotnosti kartice (CNP) s potrošniškimi karticami, izdanimi v UK, pri trgovcih v EGP. Provizija za transakcije brez prisotnosti kartice med Združenim kraljestvom in državami EGP trenutno znaša 0,20% za potrošniške debetne kartice in 0,30% za potrošniške kreditne kartice. Zaradi spremenjene medbančne provizije se bodo te transakcije obračunavale v skladu z medregionalnimi omejenimi potrošniškimi tarifami v višini 1,15% za debetne kartice in 1,50% za kreditne kartice. Upoštevajte, da se bodo za Mastercard nove cene uporabljale enostransko za transakcije brez prisotnosti kartice s potrošniškimi karticami, izdanimi v Združenem kraljestvu, na lokacijah trgovcev EGP. Medbančna nadomestila za transakcije na daljavo s karticami, izdanimi v EGP, na lokacijah trgovcev v Združenem kraljestvu, pa bodo ostala nespremenjena.
 

Visa napoveduje posodobitev medbančnih provizij

Visa je napovedala podobne spremembe kot Mastercard, vendar v večjem obsegu. Natančneje to pomeni, da bodo spremembe pri Visi vplivale tako na transakcije s potrošniškimi karticami na daljavo, na vračila transakcij s potrošniškimi karticami in tudi na transakcije s komercialnimi karticami (t.i. commercial cards) med Združenim kraljestvom in EGP. Napovedane spremembe bodo začele veljati 16. oktobra 2021.

Provizija za transakcije brez prisotnosti kartice (CNP) med Združenim kraljestvom in državami EGP trenutno znaša 0,20% za potrošniške debetne kartice in 0,30% za potrošniške kreditne kartice. Visa je nedavno naznanila, da se bodo te transakcije zaračunavale v skladu z medregionalnimi omejenimi potrošniškimi tarifami v višini 1,15% za debetne kartice in 1,50% za kreditne kartice. Medbančna nadomestila za potrošniške transakcije s kartico na prodajnih mestih pa bodo med Združenim kraljestvom in državami EGP ostala nespremenjena. Poleg tega bodo nova medbančna nadomestila za poslovne kartice 1,60%, medtem ko bodo nadomestila za corporate in purchasing kartice popravljena na 1,80%.

Za razliko od Mastercarda bo Visa posodobljene stopnje medbančnih provizij uporabljala dvostransko. To pomeni, da bodo tako za transakcije s karticami, izdanimi v Združenem kraljestvu, pri trgovcih EGP kot tudi s karticami, izdanimi v EGP, pri trgovcih v Združenem kraljestvu veljale posodobljene medbančne provizije.

Od 19. oktobra 2019 je Visa odpravila vračilo medbančne provizije za medregionalna vračila v EGP. Od 16. oktobra 2021 se medbančna provizija ne bo več vračala za transakcije vračila med Združenim kraljestvom in EGP, tako za transakcije brez prisotnosti kartice kot tudi za transakcije s karticami na prodajnih mestih. Ta sprememba se bo uporabljala tudi dvostransko. Medbančne stopnje za komercialne kartice bodo ostale nespremenjene.

Uporabniki storitev Worldline, trgovci, ki imajo interchange + ali interchange ++ cenovni model, bodo posodobitev medbančnih nadomestil videli avtomatsko v trgovskem portalu. Trgovci s cenovnim modelom enotnih nadomestil bodo obveščeni, če bo zaradi tega treba prilagoditi višino nadomestil.