Za koga velja ta informacija o varstvu podatkov? Ta informacija o varstvu podatkov (»informacija«) je namenjena strankam in partnerjem (v okviru te informacije enotno imenovano kot »stranke«) poslovnih enot SIX Payment Services (»SPS«). Tako ta informacija velja za naslovnike, ki so stranke ene ali več v nadaljevanju navedenih pravnih enot skupine:

  • SIX Payment Services AG
  • SIX Payment Services (Europe) S.A.
  • SIX Payment Services (Germany) GmbH

Zgoraj navedene pravne enote družbe SPS so v nadaljevanju posamezno imenovane »družba SPS« oz. skupaj »družbe SPS«, če se določene izjave ne nanašajo samo na posamezne enote. V takih primerih se zadevna družba SPS poimenuje poimensko.

V primeru odstopanj med nemško različico in prevodom ima prednost nemška različica.