Kompetencje, łatwość i rzetelność

Informacje niezbędne do integracji z Saferpay

Wszystkie informacje niezbędne developerom

Integracja Saferpay wymaga jedynie 5 kroków

Krok 1: Konsultacje

Przed integracją Saferpay ważne jest, aby zrozumieć opcje umowne i techniczne, a także wymagania w celu zapewnienia optymalnej integracji od samego początku.

Istnieją dwa rodzaje konsultacji, które należy wziąć pod uwagę. Nasi eksperci handlowi i techniczni z przyjemnością pomogą Ci w sprawach związanych z umowami i zapytaniami technicznymi.

Konsultacje umowne

Konsultacje techniczne

Krok 2: Testowanie

Saferpay oferuje możliwość wcześniejszego przetestowania wszystkich interfejsów w środowisku testowym Saferpay (Sandbox). Możesz utworzyć konto testowe, które pozwoli Ci wdrożyć Saferpay w systemie i przeprowadzić transakcje testowe za pomocą kilku symulatorów płatności przed rzeczywistym uruchomieniem.

Skorzystaj ze środowiska testowego Saferpay, aby w pełni przetestować integrację przed rzeczywistym uruchomieniem:


Po udanej rejestracji otrzymasz wszystkie wymagane dane testowe pocztą e-mail.

 

Po otrzymaniu danych do konta testowego za pośrednictwem maila istnieją dwa główne sposoby postępowania w zależności od tego, czy korzystasz z wtyczki dostarczonej przez naszą partnerską wtyczkę Customweb ( plugins *) czy też korzystasz z indywidualnej integracji niestandardowej (integracja niestandardowa).

*Wtyczki Customweb są bezpłatne dla nowych klientów (w celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z naszym działem sprzedaży)

Używam wtyczki:

Mam niestandardową integrację:

Krok 3: Integracja z właściwym systemem

Po pomyślnym skonfigurowaniu właściwego konta otrzymasz wszystkie wymagane dane, aby rozpocząć integrację Saferpay ze swoim właściwym systemem. Od naszego zespołu ds. konfiguracji otrzymasz wiadomość e-mail, który zawiera następujące dane:

  • Nazwa użytkownika właściwego Saferpay (np. „e24xxxx001”) dla Saferpay Backoffice
  • Hasło startowe właściwego Saferpay dla Saferpay Backoffice - Hasło to będzie użyte tylko raz, po pierwszym zalogowaniu zostaniesz poproszony o zdefiniowanie nowego hasła. Upewnij się, że używasz tylko nowo utworzonego hasła do logowania się w przyszłości
  • Identyfikator właściwego klienta - Twój numer identyfikacyjny klienta
  • Identyfikator(y) właściwego terminala - wirtualny numer identyfikacyjny terminala, na którym aktywowane są różne metody płatności. Różne terminale mogą mieć różne metody płatności aktywowane w zależności od Twoich potrzeb biznesowych. Różne terminale mogą również być używane w różnych sklepach, podmiotach lub usługach
     

3.1 Tworzenie danych uwierzytelniających uwierzytelnień do interfejsu JSON API

Aby Twój system mógł skutecznie komunikować się z interfejsem API Saferpay, musisz utworzyć podstawowe dane uwierzytelniające do interfejsu API JSON lub certyfikaty klienta.

Użyj nazwy użytkownika Saferpay i odpowiedniego hasła, aby zalogować się do Saferpay Backoffice aby utworzyć dane uwierzytelniające do interfejsu JSON API lub certyfikaty klienta.

Po pomyślnym zalogowaniu przejdź do zakładki „Ustawienia”, a następnie „Podstawowe uwierzytelnianie JSON API” lub „Certyfikat klienta JSON API”*.

Uwaga:

Zakładka „Certyfikat klienta API JSON” będzie widoczna tylko wtedy, jeśli posiadasz licencję Saferpay Business.

   

Podstawowe uwierzytelnianie JSON API:

SIX Payment Services Saferpay JSON API Basic Authentication


 

Certyfikaty klienta JSON API

SIX Payment Services Client Certificate Authentification


 

3.2 Przełączanie integracji z trybu testowego na tryb właściwy

Po utworzeniu danych uwierzytelniających do interfejsu API JSON lub certyfikatu klienta interfejsu API JSON wystarczy zamienić dane testowe na dane właściwe.

Używam wtyczki:

Mam niestandardową integrację:

3.3 Konfigurowanie metod płatności firm zewnętrznych

Pamiętaj by skonfigurować metody płatności firm zewnętrznych w przypadku, gdy chcesz je zintegrować z Saferpay. Należy również zwrócić uwagę na specjalne funkcje metod płatności takich firm zewnętrznych.

Oto metody płatności firm zewnętrznych, które należy skonfigurować przed ich zintegrowaniem z Saferpay:

Krok 4: Testowanie właściwej integracji

Należy intensywnie przetestować właściwą integrację z użyciem prawdziwych kart i szczegółów płatności w celu pełnej weryfikacji poprawności konfiguracji i funkcjonalności.

Nasz zespół ds. integracji chętnie pomoże Ci w razie jakichkolwiek problemów lub innych pytań dotyczących integracji.

Krok 5: Zastosowanie w praktyce

Po udanym intensywnym przetestowaniu właściwej integracji możesz oficjalnie zacząć ją stosować w praktyce.

W przypadku późniejszego wystąpienia problemów z systemem, który już działa, nasz zespół wsparcia technicznego jest do Twojej dyspozycji i chętnie Ci pomoże.