Integracja Saferpay wymaga jedynie 5 kroków

Wszystkie informacje niezbędne developerom.

Kompetencje, łatwość i rzetelność

Krok 1: Konsultacje

Przed integracją Saferpay ważne jest, aby zrozumieć opcje umowne i techniczne, a także wymagania w celu zapewnienia optymalnej integracji od samego początku.

Nasi eksperci handlowi i techniczni z przyjemnością pomogą Ci w sprawach związanych z umowami i zapytaniami technicznymi.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. integracji, aby uzyskać informacje na temat różnych opcji integracji Saferpay, które jak najlepiej odpowiadają Twoim wymaganiom.

Przed skontaktowaniem się z zespołem ds. integracji najpierw zapoznaj się z naszą dokumentacją interfejsu API, aby uzyskac ogólne zrozumienie w temacie interfejsu API Saferpay JSON.

Jeśli to możliwe, przedstaw zespołowi ds. integracji szczegółowy opis swoich zamiarów, wymagań i przypadków użycia.

Krok 2: Testowanie

Saferpay oferuje możliwość wcześniejszego przetestowania wszystkich interfejsów w środowisku testowym Saferpay (Sandbox). Możesz utworzyć konto testowe, które pozwoli Ci wdrożyć Saferpay w systemie i przeprowadzić transakcje testowe za pomocą kilku symulatorów płatności przed rzeczywistym uruchomieniem.

Skorzystaj ze środowiska testowego Saferpay, aby w pełni przetestować integrację przed rzeczywistym uruchomieniem:

Po udanej rejestracji otrzymasz wszystkie wymagane dane testowe pocztą e-mail.

Po otrzymaniu danych do konta testowego za pośrednictwem maila istnieją dwa sposoby postępowania w zależności od tego, czy korzystasz z wtyczki (Plugin), czy też korzystasz z indywidualnej niestandardowej integracji.

Krok 3: Integracja z właściwym systemem

Po pomyślnym skonfigurowaniu właściwego konta otrzymasz wszystkie wymagane dane, aby rozpocząć integrację Saferpay ze swoim właściwym systemem. Od naszego zespołu ds. konfiguracji otrzymasz wiadomość e-mail, który zawiera następujące dane:
 
  • Nazwa użytkownika właściwego Saferpay (np. „e24xxxx001”) dla Saferpay Backoffice
  • Hasło startowe właściwego Saferpay dla Saferpay Backoffice - Hasło to będzie użyte tylko raz, po pierwszym zalogowaniu zostaniesz poproszony o zdefiniowanie nowego hasła. Upewnij się, że używasz tylko nowo utworzonego hasła do logowania się w przyszłości
  • Identyfikator właściwego klienta - Twój numer identyfikacyjny klienta
  • Identyfikator(y) właściwego terminala - wirtualny numer identyfikacyjny terminala, na którym aktywowane są różne metody płatności. Różne terminale mogą mieć różne metody płatności aktywowane w zależności od Twoich potrzeb biznesowych. Różne terminale mogą również być używane w różnych sklepach, podmiotach lub usługach

3.1 Tworzenie danych uwierzytelniających uwierzytelnień do interfejsu JSON API

Aby Twój system mógł skutecznie komunikować się z interfejsem API Saferpay, musisz utworzyć podstawowe dane uwierzytelniające do interfejsu API JSON lub certyfikaty klienta.

Użyj nazwy użytkownika Saferpay i odpowiedniego hasła, aby zalogować się do Saferpay Backoffice aby utworzyć dane uwierzytelniające do interfejsu JSON API lub certyfikaty klienta.

Po pomyślnym zalogowaniu przejdź do zakładki „Ustawienia”, a następnie „Podstawowe uwierzytelnianie JSON API” lub „Certyfikat klienta JSON API”*.

Uwaga: Zakładka „Certyfikat klienta API JSON” będzie widoczna tylko wtedy, jeśli posiadasz licencję Saferpay Business.

Podstawowe uwierzytelnianie JSON API:

Certyfikaty klienta JSON API:

3.2 Przełączanie integracji z trybu testowego na tryb właściwy

Po utworzeniu danych uwierzytelniających do interfejsu API JSON lub certyfikatu klienta interfejsu API JSON wystarczy zamienić dane testowe na dane właściwe.

3.3 Konfigurowanie metod płatności firm zewnętrznych

Pamiętaj by skonfigurować metody płatności firm zewnętrznych w przypadku, gdy chcesz je zintegrować z Saferpay. Należy również zwrócić uwagę na specjalne funkcje metod płatności takich firm zewnętrznych.

Oto metody płatności firm zewnętrznych, które należy skonfigurować przed ich zintegrowaniem z Saferpay:

Krok 4: Testowanie właściwej integracji

Należy intensywnie przetestować właściwą integrację z użyciem prawdziwych kart i szczegółów płatności w celu pełnej weryfikacji poprawności konfiguracji i funkcjonalności.

Nasz zespół ds. integracji chętnie pomoże Ci w razie jakichkolwiek problemów lub innych pytań dotyczących integracji.

Krok 5: Zastosowanie w praktyce

Po udanym intensywnym przetestowaniu właściwej integracji możesz oficjalnie zacząć ją stosować w praktyce.

W przypadku późniejszego wystąpienia problemów z systemem, który już działa, nasz zespół wsparcia technicznego jest do Twojej dyspozycji i chętnie Ci pomoże.