Potwierdzenie globalnej pozycji lidera Worldline w zakresie najlepszych praktyk HR

W tym roku, po raz kolejny, grupa Worldline uczestniczyła w niezależnym audycie Top Employers Institute. Audyt Top Employer pozwala ocenić najlepsze praktyki firmy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz jej długoterminowe zaangażowanie we wprowadzanie wzorcowych praktyk menedżerskich i HR w firmie.

W 2023 roku Top Employers Institute wyróżnił tytułem Top Employer ponad 2000 firm w 120 krajach i regionach na pięciu kontynentach. Podstawą przyznania tytułu jest dogłębny zewnętrzny audyt praktyk z zakresu HR i zarządzania kapitałem ludzkim.

Program Top Employers certyfikuje organizacje na podstawie wyników badania najlepszych praktyk obejmujących sześć obszarów: Kierowanie (Steer) – Kształtowanie (Shape) – Pozyskiwanie (Attract) – Rozwijanie (Develop) – Angażowanie (Engage) – Jednoczenie (Unite). Pod uwagę brane jest też zaangażowanie pracowników w wypełnianie ankiety, która zawiera 350 pytań dotyczących 20 obszarów, w tym m.in. strategii biznesowej i strategii HR, środowiska pracy, wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych, pozyskiwania talentów, rozwoju kariery, różnorodności i inkluzywności oraz zrównoważonego rozwoju.

Poza Polską, Worldline zdobył certyfikat Top Employer łącznie aż w 16 krajach, w tym w Australii, Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Malezji, Holandii, Nowej Zelandii, Singapurze, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Dodatkowo tytuł Top Employer przyznany został również należącej do Grupy niemieckiej spółce joint-venture PAYONE. Top Employers Institute wyróżnił Worldline za najlepsze praktyki w trzech obszarach: etyka i uczciwość, strategia biznesowa i employer branding.

Wyróżnienie dla Worldline za nową propozycję wartości dla pracownika (EVP)

Tytuł Top Employer jest następstwem wprowadzenia nowej propozycji wartości dla pracownika (ang. Employee Value Proposition, w skrócie: EVP), która została zbudowana przez Worldline w wyniku ścisłej współpracy między kilkoma działami firmy i pracownikami Grupy.

Nowa EVP została zdefiniowana w oparciu o opinie pracowników, a także w odpowiedzi na potrzeby biznesu oraz obecną sytuację rynkową. Jednocześnie uwzględnione zostały w niej również ambicje Grupy jako globalnego lidera na rynku technologii płatności mobilnych i elektronicznych. Celem Grupy jest dalsze przyciąganie największych talentów w branży poprzez uświadamianie potencjalnych kandydatów na temat wysokich standardów pracy w firmie, a tego co Worldline ma im do zaoferowania, poprzez lepsze ukierunkowanie podejmowanych działań na ich oczekiwania.

Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia

Pomimo docenienia dotychczasowych starań firmy tytułem Top Employer w rekordowej liczbie krajów, Worldline jest świadomy nowych wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć Grupie w przyszłości. Dlatego, szczególnie w obszarach zidentyfikowanych jako te, w których w dalszym ciągu możliwe są ulepszenia, Grupa kontynuuje prace nad wdrożeniem specjalnych planów działania.