Międzyregionalne opłaty międzybankowe

Międzyregionalne opłaty międzybankowe

Porozumienie firm Mastercard i Visa z Komisją Europejską z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Informacje dla kontrahentów

Na tej stronie Worldline/SIX Payment Services udostępnia aktualne informacje na temat porozumienia.Aktualizacja strony: maj 2019


 

Sprzedawcy, których to dotyczy

Sprzedawcy z Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy akceptują karty Mastercard i/lub Visa wydawane przez kraje spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Transakcje, których to dotyczy

Dotyczy to jedynie transakcji przy użyciu kart konsumenckich (debetowych i kredytowych) Visa i Mastercard wydanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i używanych w UE.

Worldline/SIX Payment Services

Wprowadzenie zmian w opłatach w Worldline/SIX Payment Services będzie ściśle związane z terminami obu firm. Konkretny termin nie jest jeszcze znany, ponieważ nie zakończono jeszcze niezbędnej analizy wpływu na ceny i konieczne będzie wprowadzenie dostosowań do systemów celem ich wdrożenia. Worldline/SIX Payment Services powiadomi wszystkich kontrahentów, których ta zmiana dotyczy, o zmianach opłat międzybankowych, jak i o terminie.

FAQ