With the registration for this service the user confirms that he/she has read, understood and accepted the following notices:

In order for Worldline to provide an individual access/login to the user for the service, Worldline requires identifying data from the user as displayed in the application form. Such data may include the first/last name, the user name chosen by the user, e-mail address, phone number(s), address or place of residence, type or name of employer or, depending on the service, birthdate (collectively referred to as “Personal Data”). In addition, Worldline may process the data of registration and cancellation. Without obtaining the Personal Data from the user, Worldline is not in a position to create a personal login for the user and may therefore not grant access to the service.

The user agrees that Worldline processes all Personal Data as obtained from the user in the course of the registration, the use of the service or as a result of the cancellation. The user also agrees that Worldline evaluates the kind, frequency, intensity and other aspects of the use of the service in order to enhance or adapt the service. Worldline will process Personal Data for a maximum of 10 years as of the cancellation of the service by the user or the discontinuance of the service by Worldline.

In the context of the present service, the following unit within Worldline is responsible for handling queries related to the processing of Personal Data:

Worldline
Global Data Protection Support
Hardturmstrasse 201
CH-8005 Zurich
dataprotection.switzerland@six-payment-services.com

Any questions relating to data protection can also be directed to the Data Protection Officer of Worldline:

Worldline
Compliance
Hardturmstrasse 201
CH-8005 Zurich
dataprotection.switzerland@six-payment-services.com

Additional information regarding data protection at Worldline can be found in the Privacy Statement.

Polityka prywatności

Jest to szczególna Polityka prywatności dla onboardingu w Six Payment Services poprzez tę stronę internetową. Zawiera on szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane w procesie onboardingu.

Six Payment Services pełni funkcję administratora danych, określając cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia naszych usług i realizacji procesu Państwa onboardingu. Ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania innych wymogów, nie będziemy w stanie rozpatrzyć wniosku o onboarding w przypadku, gdy nie dostarczą nam Państwo któregokolwiek z dokumentów wymaganych w procesie onboardingu. 

Niniejsza polityka prywatności powinna być odczytywana w połączeniu z ogólną Polityką prywatności

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy:

 • Informacje, których podanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu onboardingu:
  - Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, nazwa prawna, obywatelstwo, paszport, dowód osobisty
  - Dane kontaktowe, takie jak adres, e-mail i numer telefonu, data urodzenia, narodowość
  - Szczegółowe informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, takie jak wyciągi bankowe, numer rachunku bankowego, adres posiadacza rachunku bankowego, świadectwo zarejestrowania spółki.

 • Informacje, które przekazują nam Państwo automatycznie podczas wchodzenia na naszą stronę internetową, takie jak:
  - Adres IP
  - Dane dotyczące lokalizacji
  - Informacje dotyczące przeglądarki, takie jak język i rozdzielczość ekranu

 • Informacje, które zdecydują się Państwo nam przekazać.

W ramach onboardingu nie gromadzimy Państwa danych wrażliwych, prosimy o nieudostępnianie takich informacji, jeśli nie jest to wyraźnie wymagane przez Worldline.

Nasza strona znajduje się na six-payment-services.com. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, automatycznie gromadzimy za pomocą plików cookies informacje niezbędne do jej funkcjonowania. Więcej informacji oraz zmianę preferencji mogą Państwo uzyskać w naszej Polityce plików cookies.

 

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do następujących celów:

 1. Do przeprowadzania procesu onboardingu.
 2. Do przeprowadzania kontroli Know Your Customer / Customer Due Diligence.
 3. Do przeprowadzania kontroli Anti-Money Laundering.
 4. Do otwierania umów utworzonych w systemach.
 5. Do celów podatkowych.
 6. Do dostarczania Państwo informacji o towarach i usługach.
 7. Do prowadzenia statystyk biznesowych (Analytics).

Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do innych powiązanych lub zgodnych celów związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem naszych relacji z Państwem.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać Państwa dane wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw dopuszczonych przez prawo. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie z jednego lub kilku następujących powodów:

Realizacja umowy - potrzebujemy Państwa danych osobowych w celu zakończenia procesu onboardingu i otwarcia kont.

Obowiązek prawny - Prawo określa wiele zasad, których musimy przestrzegać. Zasady te stanowią, że musimy prowadzić rejestr Państwa danych osobowych i co pewien czas udostępniać je innym podmiotom. Tak jest w przypadku kroków Know Your Customer, kontroli Anti-Money Laundering i wszelkich innych celów podatkowych.

Prawnie uzasadniony interes SIX Payment Services lub innych stron trzecich - Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, jeśli mamy w tym uzasadniony interes, pod warunkiem, że Państwa prawo do prywatności nie jest nadrzędne. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wysyłamy do Państwa kampanie marketingowe.

Zgoda - W wyjątkowych przypadkach będziemy opierać się na Państwa zgodzie, aby wysyłać Państwu nasz newsletter i promocyjne wiadomości e-mail.

 

 

Cel

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

Aby skontaktować się z Państwem i dostarczyć żądanych informacji

 

 

 

 

Realizacja umowy

 

 

 

 

Aby wysłać Państwu nasz newsletter online

 

 

 

 

Uzasadniony interes / Zgoda 

 

 

 

 

Aby wysyłać Państwu kampanie marketingowe

 

 

 

 

Uzasadniony interes / Zgoda

 

 

 

 

Aby nagrywać osobiste rozmowy telefoniczne w celach związanych z jakością

 

 

 

 

Uzasadniony interes 

 

 

 

 

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

 

 

 

 

Obowiązek prawny

 

 

 

 

Aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej

 

 

 

 

Uzasadniony interes / Zgoda 

 

 

 

 

Aby użyć wbudowanych funkcji innych firm

 

 

 

 

Uzasadniony interes / Zgoda

 

 

 

 

Identyfikacja oszustw i zapobieganie im

 

 

 

 

Uzasadniony interes 

 

 

 

 

Kontrole Due Diligence i Know Your Customer

 

 

 

 

Obowiązek prawny

 

 

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe

Podczas nawigacji i przeglądania przez Państwa naszej strony internetowej automatycznie gromadzimy dane, takie jak adres IP, preferencje językowe i geolokalizacja.

Gromadzimy Państwa dane, gdy przesyłają Państwo dokumenty i korzystają Państwo z naszych formularzy online.

Gromadzimy również dane od stron trzecich.

W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy polegać wyłącznie na Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, np. w sytuacji, gdy zaznaczyli Państwo, że chcą Państwo, aby kontaktowano się z Państwem za pomocą komunikacji marketingowej.

Zawsze mogą Państwo zdecydować, czy chcą Państwo otrzymywać promocyjne wiadomości e-mail, SMSy lub połączenia telefoniczne dotyczące produktu, mogą Państwo anulować tę subskrypcję w preferencjach konta lub kontaktując się z lokalny departament ochrony prywatności lub klikając na link „zrezygnuj z subskrypcji” znajdujący się w każdej wiadomości, którą do Państwa wysyłamy.

 

Strony trzecie

Niektóre treści, reklamy i funkcje naszych produktów i usług mogą być dostarczane przez strony trzecie, takie jak:

IDNow 

IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 Monachium, Niemcy oferuje portfolio usług w zakresie identyfikacji i podpisywania dokumentów. IDNow jest jednym z naszych zaufanych partnerów w zakresie identyfikacji osób za pomocą usługi IDnow Videoident lub IDnow Autoident oraz podpisu elektronicznego za pomocą IDnow eSign.

Worldline

Worldline S.A., River Ouest 80, Quai Voltaire, 95870 Bezons, Francja oferuje usługi w zakresie identyfikacji i dokumentów. Worldline S.A. jest jednym z naszych zaufanych partnerów w zakresie identyfikacji osób i elektronicznego podpisywania dokumentów za pomocą swojego produktu AbsolutTrust.

 

Czy przekazujemy dane osobowe do krajów trzecich?

W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniamy skuteczne zabezpieczenia gwarantujące taki sam poziom ochrony Państwa danych, w szczególności poprzez podpisanie Standardowych klauzul umownych.

Nigdy nie przekażemy Państwa danych w sytuacjach, w których uznamy, że nie będą one miały zapewnionego takiego samego poziomu ochrony.

 

Jak zabezpieczamy zgromadzone dane?

Stosujemy środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo Państwa danych, takie jak:

 1. Szyfrujemy przechowywane i przesyłane dane.
 2. Skracamy czas przechowywania danych do minimum wymaganego do realizacji zawartej umowy oraz do spełnienia wymogów prawnych dotyczących przechowywania danych.
 3. Ograniczamy do minimum liczbę osób i systemów, które mają dostęp do danych.
 4. Rejestrujemy i aktywnie monitorujemy dostęp do danych.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, takich jak utrzymywanie naszych relacji z Państwem. Niemniej jednak, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych w celu zachowania należytej staranności wobec klienta przez okres co najmniej 10 lat po zakończeniu współpracy.

 

Jak mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw?

W pewnych sytuacjach mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i żądania przeniesienia danych. Mogą to Państwo zrobić za pośrednictwem swojego konta osobistego lub kontaktując się z działem prywatności.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w naszej Polityce prywatności

 

Zmiany w informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego modyfikowania niniejszej polityki zgodnie z obowiązującym prawem. Zmiany są zamieszczane w niniejszej informacji, a jeśli uznamy, że są one zbyt istotne dla użytkowników, poinformujemy o nich w wiadomości e-mail.