Możesz wprowadzać ogólne zmiany, które nie mają wpływu na umowę

Ogólne zmiany

Zarejestrujemy zmianę adresu oraz wszelkie inne zmiany, które nie mają wpływu na treść umowy.

Zmiana umowy

Zarejestrujemy zmiany w treści umowy.