Worldline

Skorzystaj z naszej skutecznej, niezawodnej usługi realizowania płatności. Ponieważ liczy się jakość.



goCard! - Quick, simple and reasonably priced combined solutions


Dziesięć powodów, aby wybrać Worldline

Wszystkie usługi z jednego źródła

Oferujemy wszelkie usługi, od wsparcia projektowego, przez integrację terminali z Twoją infrastrukturą aż po szkolenia i konserwację.

Mówimy w Twoim języku

Oferujemy obsługę klienta we wszystkich głównych językach.

Maksymalne bezpieczeństwo

Oferujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i najskuteczniejsze metody zapobiegania nadużyciom finansowym.

Szeroki wybór walut

Akceptujemy ponad 100 walut, za które przelewamy środki w 20 walutach.

Najwyższy stopień niezawodności

Nasze systemy są absolutnie niezawodne i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Elastyczna wypłata środków

Dostosowujemy proces wypłaty środków z tytułu transakcji do Twojej działalności i potrzeb.

Najnowsze rozwiązania

Oferujemy najbardziej zaawansowane produkty i całkowicie niezawodną technologię.

Modułowa budowa

Nasze produkty są modułowe, co pozwala na dostosowanie systemu płatności do Twoich potrzeb.

Szeroki wybór kart

Akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe, debetowe i pre-paid.

Centralne biuro obsługi klienta

Jedno centrum obsługi klienta w pobliżu, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby.