iDEAL- en SEPA-creditnota's met Saferpay


iDEAL- en SEPA-creditnota's met Saferpay

Creditnota's nu ook mogelijk voor iDEAL- en SEPA-betalingen

Achtergrond

Vele online betaalmethodes ondersteunen vandaag de dag niet de mogelijkheid om een creditnota te genereren. Om een bedrag te crediteren of terug te storten (refund) aan klanten moet de handelaar het geld handmatig overmaken. Dit probleem is niet nieuw en komt ook voor bij populaire betaalmethodes als zoals iDEAL, SEPA-incasso (InterCard ELV) en overmaking overschrijving via SOFORT. Om het leven van onze handelaren eenvoudiger te maken, hebben we een oplossing ontwikkeld om dit proces eenvoudiger te maken. Deze methode werkt bij alle betaalmethodes via bankrekening en is geschikt voor al onze klanten (met of zonder Worldline Collecting).

Onze oplossing

Bij betaalmethodes als iDEAL is het omwille technische redenen niet mogelijk creditnota's te genereren. De nieuwe PSD2 Payment Initiation Service Provider Standard (PISP), die SEPA-betalingen zonder aparte overeenkomsten mogelijk maakt, is voorlopig nog niet beschikbaar. We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht om dit probleem op te lossen. Omdat het voor ons zeer belangrijk is dat we met onze oplossing al onze klanten kunnen helpen en tegelijkertijd een goede user experience bieden werd er gekozen voor een oplossing met enkele eenvoudige handmatige stappen. Hierbij zal de overschrijving van de creditnota handmatig via het online banksysteem van de handelaar opgestart worden.

Voordat u begint

Om de best mogelijke compatibiliteit en functionaliteit te garanderen, hebben we reeds uitgebreide tests uitgevoerd. We raden echter aan zelf ook een test uit te voeren om te controleren of deze functionaliteit compatibel is met uw bank:

  1. Activeer bij de instellingen “Handmatige SEPA-creditnota's”.
  2. Voer een testcreditnota uit.
  3. Probeer de file te uploaden naar uw online banksysteem en de betaling uit te voeren.

Als deze test goed verloopt, kunnen de instellingen behouden blijven. Mocht uw test onverwacht mislukken, deactiveer dan de gemaakte instellingen en neem contact op met ons support team.

Stap voor stap

1. iDEAL-creditnota's activeren

Om iDEAL-creditnota's te activeren, meldt u zich aan bij “Mijn Saferpay” (Saferpay Backoffice) en gaat u naar “Instellingen” (A) en vervolgens naar “Verwerking” (B).

Klik op “Handmatige SEPA-creditnota's” (C) om de functie te activeren. Er verschijnen drie lege invoervelden (D):

Vul in de invoervelden (D) de gegevens van uw bedrijfsrekening in. Deze rekening wordt gebruikt wanneer u iDEAL- of andere SEPA-creditnota's aanmaakt. Klik tenslotte tot slot op “Opslaan” (E) om de instellingen en rekeninggegevens te bevestigen.

2. Een iDEAL-creditnota uitvoeren

Een iDEAL-creditnota kunt u ofwel handmatig via de Saferpay Backoffice ofwel automatisch via de Saferpay JSON API interface uitvoeren.

Saferpay Backoffice
Ga onder “Transacties” > “Journaal” en klik op de “Details” van de transactie die u wilt crediteren. Klik vervolgens in de detailweergave van het “Journaal” op “Creditnota”:

In het overzicht dat nu verschijnt, kunt u de gegevens controleren en zo nodig aanpassingen maken. Klik op “Uitvoeren” om de creditnota uit te voeren.

Let op
De creditnota is nu opgeslagen in Saferpay, maar het geld is nog niet overgemaakt. Om het bedrag aan de klant te crediteren, moet u nog de hieronder beschreven stappen 3 en 4 uitvoeren.

Saferpay JSON API
Met onze API kunt u automatisch iDEAL-transacties via POST: /Payment/v1/Transaction/Refund crediteren. Voor meer informatie zie onze API-specificatie. Uw softwareleverancier of systeemspecialist kan u zo nodig verder helpen.

 

3. iDEAL-creditnota's exporteren

Ga in Saferpay Backoffice naar “Transacties” > “Creditnota's exporteren”:

Hier ziet u alle iDEAL- en andere SEPA-creditnota's die u heeft geregistreerd in stap 2.

Klik op “Alle nieuwe creditnota’s exporteren” als u alle geregistreerde creditnota's wilt exporteren.

Wilt u slechts een gedeelte van de creditnota's exporteren? Selecteer dan één of meerdere creditnota's met behulp van de vakjes links in de tabel. Klik vervolgens op “Geselecteerde creditnota’s exporteren”.

U krijgt nu de opdracht een XML-bestand met een bestandsnaam als “ManualBankRefund-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss.xml” op te slaan. Dit bestand bevat de creditnota's en de gegevens van de in stap 1 opgegeven bankrekening; deze wordt conform de bepalingen van ISO-norm 20022 pain.001.001.03 opgemaakt voor de overmaking van SEPA-creditnota's.

 

4. Uploaden en creditnota's uitvoeren via e-bankieren

Log tenslotte in bij uw online banksysteem en upload het in stap 3 gegenereerde XML-bestand. Bij sommige online banksystemen moet u het geüploade bestand nog een keer bevestigen om de creditnota’s uit te voeren.

Let op
Van zodra u het XML-bestand in uw online banksysteem uploadt en bevestigt, wordt het geld overgemaakt: Het bedrag wordt bijgeschreven op de rekening van uw klant en afgeschreven van uw bankrekening.