Regels voor nieuwe autorisatiepogingen

Regels voor nieuwe autorisatiepogingen

Nieuwe vereisten voor mislukte nieuwe pogingen met Visa en Mastercard

Als een e-Commerce-transactie in uw webwinkel wordt afgewezen, kan dit verschillende redenen hebben: de meeste afgewezen transacties zijn te wijten aan onvoldoende saldo, een ontbrekende authenticatie (3D-Secure vereist, CVV2 is verkeerd), vermoede fraude of verouderde kaartgegevens. Bijgevolg verzendt u dan meerdere nieuwe pogingen in de hoop uiteindelijk een betaling te verkrijgen. Het probleem: zulke nieuwe pogingen maken het moeilijk om echte fraude op te sporen. Ze veroorzaken ook onnodig verkeer. En er is geen garantie dat u uw geld krijgt.

Om dit te verbeteren, hebben de kaartmaatschappijen Visa en Mastercard gedetailleerde redencodes ingevoerd waarbij contractpartijen een leidraad wordt gegeven om te bepalen of en wanneer ze nieuwe pogingen moeten verzenden.  

Hieronder hebben we alle relevante informatie voor u bijeengebracht. Lees ze aandachtig.

Wat moet u doen als contractpartij?

Om de door Visa en Mastercard verwachte acties te begrijpen en mogelijke toekomstige verschuldigde kosten in verband met nieuwe pogingen te vermijden, raden we u aan om:

  • na te vragen bij uw payment service provider hoe u de nieuwe gegevens voor nieuwe pogingen zult ontvangen
  • zorg ervoor dat u deze leidraad volgt
  • stem uw strategie voor nieuwe pogingen af op de nieuwe vereisten

Als u nieuwe pogingen niet zelf beheert, neem contact op met uw payment service provider voor ondersteuning.

Bijzonderheden over het nieuwe mandaat

Dankzij de nieuwe reden-voor-afwijzing-codes van Visa en Mastercard is het nu mogelijk om een onderscheid te maken tussen afwijzingen wegens fraude en afwijzingen omdat een kaarthouder niet voldoende geld op zijn of haar rekening heeft of omdat een verstrekker technische problemen heeft op het moment van de autorisatie. Duidelijke reden-voor-afwijzing-codes hebben, is essentieel voor het opsporen van echte fraude. Het is ook de basis voor het verbeteren van het betalingslandschap met nieuwe veiligheidsstandaarden en voor het ontwikkelen van producten die de conversie- en aanvaardingsratio's voor e-Commerce-contractpartijen helpen verhogen.  

Visa en Mastercard hebben hun responscodelogica herzien om twee onderling afhankelijke kwesties aan te pakken. Enerzijds hebben verstrekkers in het verleden in toenemende mate een generieke afwijzingscode gebruikt. Anderzijds verzenden contractpartijen, die er bij de eerste poging niet in slaagden een succesvolle autorisatie te verkrijgen, meerdere nieuwe pogingen in de hoop uiteindelijk een succesvolle autorisatie te verkrijgen. Die kunnen lijken op geautomatiseerde frauduleuze pogingen en zijn zelden succesvol.

De acties kunnen als volgt samengevat worden:

  • Probeer niet opnieuw, de kaartverstrekker zal het nooit goedkeuren
  • Probeer later opnieuw (maximaal 10 keer)
  • Kaartgegevens zijn verouderd. Verkrijg nieuwe kaartgegevens vooraleer opnieuw te proberen.

Contractpartijen moeten de actie ondernemen die vermeld wordt in de reden voor afwijzing. Ofwel niet opnieuw proberen, ofwel het aantal nieuwe pogingen beperken tot het maximaal toegelaten aantal.

Best practices

Hieronder vindt u een toelichting en aanbeveling bij elke leidraad die verzonden wordt in het autorisatieantwoord.

FAQ

Neem contact met ons op

Heeft u verdere vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice per e-mail: customerservices@worldline.com