Interregionale interbancaire vergoedingen

Interregionale interbancaire vergoedingen

Regeling van Mastercard en Visa met de Europese Commissie d.d. 29 april 2019

Informatie voor de partners

Op deze pagina stelt Worldline/SIX Payment Services actuele informatie over de regeling ter beschikking.Update: Mei 2019


 

Welke handelaren betreft het?

Handelaren in de Europese Unie EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) die betaalkaarten van Mastercard en/of Visa accepteren die zijn uitgegeven in staten die geen deel uitmaken van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Handelaren in Zwitserland zijn uitgesloten.

Om welke transacties gaat het?

Het betreft uitsluitend transacties met consumentenkaarten (debet- en creditcards) van Visa en Mastercard die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn uitgegeven en binnen de EU / EER worden gebruikt.

Worldline/SIX Payment Services

De datum waarop de aangepaste tarieven bij Worldline/SIX Payment Services worden ingevoerd zal nauw samenhangen met die van de twee organisaties. De concrete datum staat nog niet vast, omdat de noodzakelijke onderzoeken naar de prijseffecten nog niet zijn afgerond en de aanpassingen aan de systemen voor de implementatie nog moeten plaatsvinden. Worldline/SIX Payment Services zal alle betrokken partners informeren over de aanpassing van de interbancaire vergoedingen met inbegrip van het tijdpad.

FAQ