Introductie van BIN van 8 cijfers

Introductie van BIN van 8 cijfers

Van 6 naar 8 cijfers: dat verandert er met de BIN-uitbreiding van Visa en Mastercard

De betaalkaartorganisaties Visa en Mastercard zullen het BIN (Bank Identification Number) van hun betaalkaarten op 1 april 2022 uitbreiden van 6 naar 8 cijfers. Deze wijziging van de BIN-lengte is voorgeschreven door de regelgeving en betreft hoofdzakelijk de uitgevers van de kaart. Toch wordt het BIN ook door sommige contractpartijen en payment service providers (PSP’s) onder andere gebruikt voor routing van transacties voor autorisatie, fraudepreventie, Loyaliteit programma’s of rapportering. Ongeacht of u actief bent in de fysieke handel of in de e-commerce, ook u als contractpartij moet tegen volgend jaar conform zijn. Hieronder verneemt u wat er kan gebeuren als u het BIN met 6 cijfers blijft gebruiken in de dagelijkse transacties.

De eerste 6 cijfers van het Primary Account Number (PAN) van krediet-, debet- en prepaidkaarten worden Bank Identification Number (BIN) genoemd. Het BIN wordt over het algemeen gebruikt om het kaartsysteem en de uitgevers te identificeren. Verdere betaalinformatie, zoals het land van uitgifte of het kaarttype, kunnen nu al alleen betrouwbaar worden vastgesteld via zogenaamde “account ranges”. Dit zijn bij Visa de eerste 9 en bij Mastercard de eerste 11 cijfers van het PAN.

De enorme toename van het aantal uitgevers van kredietkaarten de afgelopen jaren heeft geleid tot een tekort aan beschikbare Bank Identification Numbers. Wegens de toenemende vraag van uitgevers naar BIN’s heeft de International Organisation for Standardisation (ISO) een nieuwe standaard geïntroduceerd om het BIN uit te breiden van 6 naar 8 cijfers. De totale lengte van het kaartnummer (bv. 16 en 19 cijfers voor Visa en Mastercard in Europa) zal niet veranderen.

Visa en Mastercard voeren de nieuwe standaard van 8 cijfers in vanaf april 2022.

Wat gaat er veranderen voor u?

Voor de meeste contractpartijen gaat deze uitbreiding naar 8 cijfers geen gevolgen hebben. Voor een kleine minderheid van de contractpartijen kan het een invloed hebben op hun dagelijkse werkzaamheden als ze specifieke verwerkingen doen die gebaseerd zijn op het BIN dat ze zelf beheren. Dit treft bijvoorbeeld de routering van transacties, de identificatie van de uitgever voor de berekening van de fee, fraudebeheer en -rapportering.

Als contractpartij moet u echter bij het verstrijken van de uiterste termijn in overeenstemming zijn met het nieuwe BIN-systeem. Anders kan dit leiden tot een aanzienlijk omzetverlies, bijvoorbeeld door geweigerde betaalkaarten, afhankelijk van de invoering.

Wat moet u doen?

Als Worldline-klant hoeft u gewoonlijk niets te doen. Worldline is begonnen met het updaten van zijn producten zodat ze BINs van 8 cijfers herkennen tegen april 2022.

Maar als u derde acquirers, derde PSPs of Integrated Software Solutions voor uw betalingen gebruikt, neem dan contact op met uw online Payment Service Provider of met de leverancier van uw terminal. Zij zullen u laten weten of u klaar bent voor het BIN van 8 cijfers, dan wel of er aanpassingen nodig zijn.

Wees u ervan bewust dat de wijziging momenteel enkel betrekking heeft op Visa en Mastercard. Alle grote kaartsystemen zoals American Express, Diners Club/Discover, UnionPay enz. hebben nog geen tijdschema's voor de invoering van het nieuwe BIN van 8 cijfers bekendgemaakt, maar verwacht wordt dat dit vroeg of laat gaat gebeuren.

Belangrijkste feiten in één oogopslag:

  • In het algemeen geldt dat, indien u geen regels of processen op basis van een BIN met 6 cijfers gebruikt, u geen actie hoeft te ondernemen.
  • Als u echter toegang heeft tot het kaartnummer of als u specifieke regels op basis van BINs toepast, moet u nagaan of die regels nog werken met het nieuwe systeem van 8 cijfers.
  • Indien u een contract voor e-commerce hebt met Worldline (voorheen SIX Payment Services), maar gebruik maakt van een andere terminalaanbieder of aanbieder van on line-betalingsdiensten dan Worldline, gelieve dan contact op te nemen met uw aanbieder.
  • Oplossingen van Worldline zullen volledig conform zijn.

Q&A BIN van 8 cijfers