Dit Privacybeleid is specifiek van toepassing op de introductie bij Worldline via deze website. Hierin vindt u informatie over hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken tijdens de introductieprocedure.

Worldline treedt op als verwerkingsverantwoordelijke, die de doeleinden van en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt. We verwerken uw persoonsgegevens met als doel onze diensten te verlenen en uw introductie te verwerken. Aangezien we wettelijk verplicht zijn ons aan andere vereisten te houden, kunnen we uw introductieaanvraag niet verwerken als u ervoor kiest ons niet de documenten te verstrekken die nodig zijn voor de introductieprocedure. 

Dit privacybeleid moet worden gelezen in samenhang met het algemene Privacybeleid

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen, bewaren en gebruiken:

 • Informatie die verplicht is om de introductieprocedure te doorlopen:
  - identificatiegegevens, zoals naam, wettelijke naam, burgerschap, paspoort, ID
  - contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit
  - specifieke informatie voor de bestrijding van het witwassen van geld, zoals rekeningoverzichten, bankrekeningnummer, adres van de rekeninghouder, akte van oprichting.

 • Informatie die u automatisch aan ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt, zoals:
  - IP-adres
  - locatiegegevens
  - informatie over de browser, zoals taal en schermresolutie

 • Informatie die u vrijwillig en op verzoek aan ons verstrekt.

In het kader van uw introductie verzamelen we geen gevoelige gegevens van u en we verzoeken u deze formatie niet te delen, tenzij Worldline er uitdrukkelijk om vraagt.

Onze website wordt gehost op six-payment-services.com. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch gegevens die nodig zijn om de website te laten werken door middel van cookies. U kunt meer informatie vinden en uw voorkeuren wijzigen in ons Cookiebeleid.

 

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 1. om uw introductie te verwerken,
 2. om controles uit te voeren in het kader van "Ken uw klant"/Customer Due Diligence.
 3. om controles uit te voeren in verband met de bestrijding van het witwassen van geld.
 4. om contracten te openen die zijn opgezet in systemen.
 5. voor belastingdoeleinden.
 6. om u informatie te verstrekken over goederen en diensten.
 7. om bedrijfsstatistieken samen te stellen (Analytics).

We kunnen uw persoonsgegevens ook voor andere gerelateerde of compatibele doeleinden gebruiken om onze relatie met u te beheren en te onderhouden.

 

Op welke wettelijke gronden verwerken we uw persoonsgegevens?

We mogen uw gegevens alleen verwerken op een van de gronden die wettelijk zijn toegestaan. We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor een of meer van de onderstaande redenen:

Uitvoering van een Contract – We hebben uw persoonsgegevens nodig om uw introductieprocedure af te sluiten en rekeningen te openen.

Wettelijke verplichting – De wet bevat een groot aantal regels waaraan we ons moeten houden, die voorschrijven dat we uw persoonsgegevens moeten vastleggen en af en toe aan anderen moeten verstrekken. Dit geldt voor de "Ken uw klant"-maatregelen, controles in verband met de bestrijding van het witwassen van geld en voor bepaalde belastingdoeleinden.

Rechtmatige belangen van Worldline of van derden – We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken als we daar een rechtmatig belang bij hebben, tenzij uw recht op privacy zwaarder weegt. Dit kan het geval zijn wanneer we u marketingcampagnes sturen.

Toestemming – In uitzonderlijke gevallen vertrouwen we op uw toestemming om u onze nieuwsbrief en promotiemails te kunnen sturen.

 

 

Doel

 

 

 

 

Wettelijke grond

 

 

 

 

Om contact met u op te nemen en u de gevraagde informatie te verstrekken

 

 

 

 

Uitvoering van een contract 

 

 

 

 

Om u onze online nieuwsbrief te sturen

 

 

 

 

Rechtmatig belang/toestemming 

 

 

 

 

Om u marketingcampagnes te sturen

 

 

 

 

Rechtmatig belang/toestemming 

 

 

 

 

Om persoonlijke telefoongesprekken op te nemen voor kwaliteitsdoeleinden

 

 

 

 

Rechtmatig belang 

 

 

 

 

Wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld

 

 

 

 

Wettelijke verplichting 

 

 

 

 

Om het gebruik van onze website te analyseren

 

 

 

 

Rechtmatig belang/toestemming 

 

 

 

 

Om geïntegreerde functies van derden te gebruiken

 

 

 

 

Rechtmatig belang/toestemming 

 

 

 

 

Om fraude op te sporen en te voorkomen

 

 

 

 

Rechtmatig belang 

 

 

 

 

Om controles uit te voeren in het kader van "Ken uw klant"/Customer Due Diligence.

 

 

 

 

Wettelijke verplichting 

 

 

Hoe we persoonsgegevens verzamelen

We verzamelen automatisch gegevens van u wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, taalvoorkeuren en geografische locatie.

We verzamelen uw gegevens wanneer u documenten uploadt en onze online formulieren gebruikt.

We verzamelen ook gegevens via derden.

In sommige uitzonderlijke gevallen vertrouwen we alleen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u hebt aangegeven dat u benaderd wilt worden voor marketingcommunicatie.

U bent altijd vrij om te kiezen of u promotiemails, sms-berichten of telefoontjes over een product wilt ontvangen. U kunt uw inschrijving voor dergelijke berichten annuleren in uw accountvoorkeuren, door een mailtje te sturen naar plaatselijke privacy-afdeling of door te klikken op de link 'Afmelden' onderaan elk bericht dat we u toesturen.

 

Derden

Sommige content, advertenties en functionaliteiten van onze producten en diensten kunnen door derden worden geleverd, zoals:

IDNow 

IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 München, Duitsland biedt diverse diensten voor identificatie en voor ondertekening van documenten. IDNow is een van onze vertrouwde partners voor de identificatie van personen via IDnow Videoident of IDnow Autoident en voor elektronische ondertekening via IDnow eSign.

Worldline

Worldline S.A., River Ouest 80, Quai Voltaire, 95870 Bezons, Frankrijk biedt een identificatie- en documentenservice. Worldline S.A. is een van onze vertrouwde partners voor de identificatie van personen en de ondertekening van elektronische documenten via het product AbsolutTrust.

 

Worden er gegevens naar andere landen verstuurd?

Wanneer uw persoonsgegevens worden verzonden naar organisaties buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we dat effectieve waarborgen worden toegepast om hetzelfde beschermingsniveau voor uw gegevens te garanderen, specifiek door het ondertekenen van Modelcontractbepalingen.

We verzenden uw gegevens nooit wanneer we denken dat niet hetzelfde beschermingsniveau zal worden toegepast.

 

Hoe beveiligen we de verzamelde gegevens?

We gebruiken technische maatregelen om uw gegevens te beschermen:

 • We versleutelen uw gegevens in rust en tijdens verzending.
 • We beperken de duur van de gegevensopslag tot het minimum dat vereist is om het contract uit te voeren en om aan de wettelijke vereisten op het gebied van gegevensbewaring te voldoen.
 • We beperken het aantal personen en systemen met toegang tot de gegevens tot een minimum
 • We monitoren de toegang tot de gegevens actief en registreren deze in een logboek.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we hebben verzameld, zoals het onderhouden van onze relatie met u. We zijn echter wettelijk verplicht om uw gegevens minimaal 10 jaar na afloop van de relatie met u te bewaren in verband met de voorschriften voor Customer Due Diligence.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

In bepaalde omstandigheden hebt u recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar en het recht op dataportabiliteit. U kunt deze rechten uitoefenen via uw persoonlijke account of door contact op te nemen met onze privacyafdeling.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals beschreven in ons privacybeleid

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wet. We voeren de veranderingen in deze privacyverklaring door en als we van mening zijn dat deze van groot belang voor gebruikers zijn, zullen we hen per e-mail op de hoogte stellen.