Ez az adatvédelmi tájékoztató („tájékoztató”) a SIX Payment Services („SPS”) ügyfeleinek és partnereinek (a tájékoztatóban egységesen: „ügyfelek”) szól. A tájékoztató címzettjei tehát egy vagy több alábbi jogi személyének ügyfelei:

  • SIX Payment Services AG
  • SIX Payment Services (Europe)
  • SIX Payment Services (Germany) GmbH

Fent megnevezett jogi személyeit az alábbiakban egyenként „SPS-társaságnak”, ill. együttesen „SPS-társaságoknak” nevezzük, ha egyes kijelentések nem csak az egyes szervezetekre vonatkoznak. Ilyenkor az érintett SPS-társaságot név szerint is
megnevezzük.

A német nyelvű változat és valamely fordításának eltérése esetén a német nyelvű szöveg az irányadó.