Ujedinjena Kraljevina od siječnja 2021. više nije dio EGP-a. Kao rezultat toga, Mastercard i Visa najavili su revizije stopa međubankovnih naknada primjenjivih između Ujedinjene Kraljevine i EGP-a. Te će promjene stupiti na snagu do listopada 2021. Ujedinjena Kraljevina od siječnja 2021. više nije dio EGP-a. Kao rezultat toga, Mastercard i Visa najavili su revizije stopa međubankovnih naknada primjenjivih između Ujedinjene Kraljevine i EGP-a. Te će promjene stupiti na snagu do listopada 2021.

Mastercard revidira međubankovne naknade

Kao rezultat Brexita, Mastercard revidira međubankovne naknade za transakcije između Ujedinjene Kraljevine i EGP-a. Revidirane međubankovne naknade stupit će na snagu 15. listopada 2021.

Revidirane međubankovne naknade posebno će značajno utjecati na potrošačke CNP transakcije koje se obavljaju karticama izdanima u Ujedinjenoj Kraljevini kod trgovaca u EGP-u. Potrošačke CNP transakcije između Ujedinjene Kraljevine i zemalja EGP-a trenutačno se naplaćuju 0,20 % za debitne kartice i 0,30 % za kreditne kartice. Zbog revidirane razmjene te će se transakcije naplaćivati u skladu s međuregionalnim ograničenim potrošačkim stopama od 1,15 % za debitne kartice i 1,50 % za kreditne kartice. Imajte na umu da će se za Mastercard nove cijene primjenjivati jednostrano za potrošačke CNP transakcije karticama izdanim u Ujedinjenoj Kraljevini na prodajnim lokacijama u EGP-u. Međubankovne naknade za potrošačke CNP transakcije koje se obavljaju karticama izdanim u EGP-u na lokacijama u kojima se trguje u Ujedinjenoj Kraljevini ostat će nepromijenjene.
 

Visa najavljuje ažuriranja međubankovnih naknada

Visa je najavila slične promjene kao i Mastercard, ali s većim opsegom. Konkretnije, promjene koje uvodi Visa imat će znatan učinak na potrošačke CNP transakcije, transakcije povrata novca potrošačima i komercijalne transakcije između Ujedinjene Kraljevine i EGP-a. Najavljene promjene stupit će na snagu do 16. listopada 2021.

Potrošačke CNP transakcije između Ujedinjene Kraljevine i zemalja EGP-a trenutačno se naplaćuju 0,20 % za debitne kartice i 0,30 % za kreditne kartice. S nedavnom najavom iz Vise te će se transakcije naplaćivati u skladu s međuregionalnim ograničenim stopama od 1,15 % za potrošačke debitne kartice i 1,50 % za potrošačke kreditne kartice. Međubankovne naknade za potrošačke CNP transakcije između Ujedinjene Kraljevine i zemalja EGP-a ostat će nepromijenjene. Nadalje, međubankovne naknade za poslovne kartice bit će postavljene na 1,60%, dok su korporativne i kupovne kartice revidirane na 1,80 %.

Za razliku od Mastercarda, Visa će ažurirane stope međubankovnih naknada primjenjivati bilateralno. To znači da će se ažurirane međubankovne naknade primjenjivati i na transakcije karticama izdanima u Ujedinjenoj Kraljevini kod trgovaca EGP-a i na transakcije karticama izdanima u EGP-u kod trgovaca u Ujedinjenoj Kraljevini.

Od 19. listopada 2019. Visa je ukinula povratnu bankovnu naknadu za međuregionalne povrate u EGP-u. Od 16. listopada 2021. međubankovna se naknada više neće vraćati za transakcije povrata novca potrošačima između Ujedinjene Kraljevine i EGP-a, kako za CNP transakcije tako i za transakcije s prisutnim karticama. I ova će se promjena primjenjivati bilateralno. Međubankovne naknade za komercijalne kartice ostat će nepromijenjene.

Što se tiče korisnika platnih usluga Worldline, trgovci u sustavu IC++ ažuriranje će vidjeti automatski, kao dio svojih prijavljenih naknada za program. Trgovci koji koriste Blended (kombinirani) model cijene će u slučaju da učinci zahtijevaju prilagođavanje cijena o tome biti obaviješteni.