Pravila za ponovne pokušaje autorizacije

Pravila za ponovne pokušaje autorizacije

Novi zahtjevi u slučajevima neuspjelih učestalih pokušaja autorizacije Visa i Mastercard kartica

Ako je transakcija e-trgovine u vašoj internetskoj trgovini odbijena, za to može postojati više razloga: većina odbijenih autorizacija događa se zbog neraspolaganja s dovoljno sredstava na računu, nedostajuće autentifikacije (potreban je 3-D Secure, CVV2 je pogrešan i slično), sumnje na prijevaru ili zastarjelih podataka o kartici. Posljedično, dolazi do višestrukih ponovnih pokušaja za autorizacijom s Vaše strane, u nadi da ćete na kraju ishoditi potvrdu o plaćanju. No, problem je sljedeći: takvi ponovni pokušaji otežavaju otkrivanje prave prijevare, uzrokuju nepotreban promet, a osim toga, ne postoji ni jamstvo da ćete dobiti svoj novac.

Da bi se to poboljšalo, kartične organizacije Visa i Mastercard uvele su nove, detaljnije šifre razloga kako bi trgovcima pružile smjernice o tome trebaju li i kada slati ponovne pokušaje za autorizacijom.

U nastavku, za Vas smo saželi sve relevantne informacije o ovom pitanju. Molimo da ih pažljivo pročitate.

Što trebate učiniti kao trgovac?

Da biste razumjeli radnje koje očekuju Visa i Mastercard te izbjegli potencijalne buduće naknade povezane s ponovnim pokušajima autorizacije, savjetujemo vam da:

  • provjerite sa svojim pružateljem platnih usluga na koji ćete način primati nove podatke o ponovnom pokušaju autorizacije;
  • svakako slijedite te smjernice;
  • prilagodite svoju strategiju ponovnog pokušaja autorizacije sukladno novim zahtjevima.

Ako sami ne upravljate ponovnim pokušajima za autorizacijom, kontaktirajte svog pružatelja platnih usluga radi dobivanja podrške.

Detalji o novom postupanju


Zahvaljujući novim šiframa razloga odbijanja kartica kartičnih kuća Visa i Mastercard, sada je moguće razlikovati odbijanja zbog prijevare od odbijanja zbog toga što vlasnik kartice nema dovoljno sredstava na svom računu ili zbog tehničkih problema koje izdavatelj kartice ima u datom trenutku autorizacije. Imati jasne šifre razloga odbijanja autorizacije ključno je za otkrivanje prave prijevare. To je također i osnova za poboljšanje okruženja plaćanja s novim sigurnosnim standardima i za razvoj proizvoda koji pomažu pri povećanju stope konverzije i prihvaćanja za trgovce unutar e-trgovine.

Visa i Mastercard revidirali su svoj algoritam šifriranja odgovora kako bi riješili dva međusobno ovisna problema. S jedne strane, izdavatelji kartica su u prošlosti sve više koristili generičku šifru za odbijanja autorizacija. S druge strane, trgovci koji nisu mogli ishoditi uspješnu autorizaciju u prvom pokušaju, upućivali bi višestruke ponovne pokušaje za istim, nadajući se da će na kraju ishoditi uspješnu autorizaciju. To može sličiti pokušajima automatizirane prijevare i takve radnje rijetko su uspješne.

Radnje se mogu sažeti na sljedeći način:

  • Ne pokušavajte ponovno, izdavatelj kartice nikada neće odobriti ovu autorizaciju.
  • Pokušajte ponovno kasnije (najviše 10 puta).
  • Podaci o kartici su zastarjeli. Pribavite nove podatke o kartici prije ponovnog pokušaja autorizacije.

Trgovci moraju slijediti radnju naznačenu danim razlogom odbijanja i ne pokušavati ponovno ili ograničiti broj ponovnih pokušaja autorizacije na maksimalno dopušteni broj.

Najbolje prakse

U nastavku možete pronaći objašnjenje i preporuku za svaku smjernicu prenesenu u sklopu autorizacijskog odgovora.

Često postavljana pitanja

Kontaktirajte nas

U slučaju dodatnih pitanja u vezi sa zahtjevima, slobodno kontaktirajte našu službu za korisnike putem e-pošte: customerservices@worldline.com