Ove informacije o zaštiti podataka („Informacije”) su namijenjene klijentima i partnerima (u daljnjem tekstu „Strankama”) tvrtke Worldline („SPS”). Na taj način ove se Informacije primjenjuju na korisnike koji su Stranke jednog ili više pravnih entiteta iz skupine:

  • SIX Payment AG
  • Worldline (Europe) S.A.
  • Worldline (Germany) GmbH

Prethodno navedeni pravni entiteti u daljnjem tekstu će se označavati kao „SPS kompanija” odnosno zbirno „SPS kompanije” osim kada se određene izjave odnose isključivo na pojedine entitete. U tim slučajevima SPS kompanija će se imenovati pojedinačno.

U slučaju nepodudaranja između njemačke inačice i prijevoda prednost se daje njemačkoj inačici.