Ako na barem tri u nastavku navedena pitanja odgovorite s „Ne“, preporučujemo vam da se obratite našem timu za podršku. Mi ćemo za provjeriti podatke o vlasniku kartice kod banke izdavatelja.

  • Je li dotični kupac stalni kupac?
  • Je li adresa važeća (postoji li u telefonskom imeniku ili nekom drugom javnom registru) se podudaraju li se ime i broj telefona s navedenom adresom?
  • Biste li proizvod/uslugu isporučili i s odgodom plaćanja?
  • Podudara li se transakcija s uobičajenim praksama vaših kupaca?
  • Je li iznos manji od 3500 kuna?