Sisältö

SIX Payment Services julkaisee tällä sivustolla tietoja ja ilmaisee mielipiteitä yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön ja tiedotustarkoituksessa; tietoja ja mielipiteitä voidaan muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. SIX Payment Services ei takaa (nimenomaisesti eikä epäsuorasti) tällä sivustolla julkaistujen tietojen eikä mielipiteiden ilmaisujen oikeellisuutta, täydellisyyttä eikä ajankohtaisuutta. Tämän lisäksi SIX Payment Services ei ole velvollinen poistamaan vanhentunutta tietoa SIX Payment Servicesin verkkosivustolta eikä nimenomaisesti merkitsemään kyseistä tietoa sellaiseksi. Vastaavasti SIX Payment Services pidättää itsellään oikeuden päivittää tai muuttaa tämän verkkosivuston sisältöä milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

On mahdollista, että kolmannet osapuolet manipuloivat SIX Payment Servicesin verkkosivustoa luvattomasti tietyissä oloissa; SIX Payment Services ei tältä osin takaa SIX Payment Servicesin sivustolla julkaistujen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä eikä ajankohtaisuutta.

Kaikki tältä verkkosivustolta löytämäsi tai sen kautta lähettämäsi tai välittämäsi tiedot lähetetään yleensä salaamattomana tietona avoimen verkon (internetin) kautta. SIX Payment Services korostaa, että on sinun vastuullasi lähettää tiedot SIX Payment Services -yhtiölle tarvittaessa suojatussa, salatussa muodossa.

Jos tämän verkkosivuston sisältämiä tietoja tai sitä tukevia It-järjestelmiä käytetään väärin, saatetaan ryhtyä rikosoikeudellisiin toimiin niitä vastaan, jotka ovat vastuussa väärinkäytöstä.

SIX Payment Services ei ota vastuuta tältä verkkosivustolta ladattujen datakoodien toimivuudesta eikä toiminnallisesta vakaudesta. SIX Payment Services korostaa nimenomaisesti, että mainitut datakoodit voivat sisältää riskejä (kuten viruksia), kun ne siirretään julkisen verkon kautta. SIX Payment Services ei voi tarjota tukea eikä ottaa vastuuta mahdollisista ongelmista, järjestelmäkatkoksista tai muista vahingoista.


Hyperlinkit

Verkkosivustot, joille on hyperlinkki SIX Payment Servicesin verkkosivustolta, ovat yksin vastuussa kyseisten verkkosivustojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä, ajankohtaisuudesta ja laillisuudesta sekä niillä mahdollisesti tarjottujen tuotteiden ja palvelujen myynnistä.

Jos kolmansien osapuolten verkkosivustot sisältävät hyperlinkkejä SIX Payment Servicesin verkkosivustolle, SIX Payment Services ei ota vastuuta linkin sisällöstä eikä mahdollisista kolmannen osapuolen linkin kautta tekemistä tarjouksista.


Tietojen suojaaminen

SIX Payment Services käsittelee internetin kautta vastaanottamiaan tietoja liittovaltion tietosuojalakien mukaisesti.


Teollis- ja tekijänoikeudet

SIX Payment Servicesin verkkosivustolla käytettävät ja tavaramerkeiksi rekisteröidyt logot ja tuotemerkit ovat tavaramerkkilain alaisia. Kolmannet osapuolet saavat käyttää SIX Payment Servicesille ja sen tytäryhtiöille kuuluvia logoja ja tuotemerkkejä vain SIX Payment Servicesin ja/tai sen kyseisen tytäryhtiön luvalla. SIX Payment Servicesin verkkosivuston koko sisältö on tekijänoikeuslain alainen. Näin ollen esityksiä, esitteitä, grafiikkaa, tekstejä, muotoiluja, kaavioita jne. ei saa jäljentää eikä käyttää uudelleen millään tavoin eikä hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin. SIX Payment Services pidättää itsellään oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos tätä määräystä rikotaan.


Ei tarjousta

Mitään tässä esitettyä tietoa ei pidä ymmärtää rahoitustuotteen ostamista tai myymistä koskevaksi tarjoukseksi eikä palvelujen tarjoamiseksi. SIX Payment Services ei ole vastuussa tässä esitettyjen tietojen täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta eikä tämän tai muiden SIX Payment Servicesin julkaisuiden sisältämien tietojen perusteella tehtyjen toimien aiheuttamista vahingoista. SIX pidättää itsellään nimenomaisen oikeuden muuttaa tuotteiden tai palvelujen hintoja tai valikoimaa milloin tahansa.