Sisältö

Worldline julkaisee tällä sivustolla tietoja ja ilmaisee mielipiteitä yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön ja tiedotustarkoituksessa; tietoja ja mielipiteitä voidaan muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Worldline ei takaa (nimenomaisesti eikä epäsuorasti) tällä sivustolla julkaistujen tietojen eikä mielipiteiden ilmaisujen oikeellisuutta, täydellisyyttä eikä ajankohtaisuutta. Tämän lisäksi Worldline ei ole velvollinen poistamaan vanhentunutta tietoa Worldlinein verkkosivustolta eikä nimenomaisesti merkitsemään kyseistä tietoa sellaiseksi. Vastaavasti Worldline pidättää itsellään oikeuden päivittää tai muuttaa tämän verkkosivuston sisältöä milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

On mahdollista, että kolmannet osapuolet manipuloivat Worldlinein verkkosivustoa luvattomasti tietyissä oloissa; Worldline ei tältä osin takaa Worldlinein sivustolla julkaistujen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä eikä ajankohtaisuutta.

Kaikki tältä verkkosivustolta löytämäsi tai sen kautta lähettämäsi tai välittämäsi tiedot lähetetään yleensä salaamattomana tietona avoimen verkon (internetin) kautta. Worldline korostaa, että on sinun vastuullasi lähettää tiedot Worldline -yhtiölle tarvittaessa suojatussa, salatussa muodossa.

Jos tämän verkkosivuston sisältämiä tietoja tai sitä tukevia It-järjestelmiä käytetään väärin, saatetaan ryhtyä rikosoikeudellisiin toimiin niitä vastaan, jotka ovat vastuussa väärinkäytöstä.

Worldline ei ota vastuuta tältä verkkosivustolta ladattujen datakoodien toimivuudesta eikä toiminnallisesta vakaudesta. Worldline korostaa nimenomaisesti, että mainitut datakoodit voivat sisältää riskejä (kuten viruksia), kun ne siirretään julkisen verkon kautta. Worldline ei voi tarjota tukea eikä ottaa vastuuta mahdollisista ongelmista, järjestelmäkatkoksista tai muista vahingoista.


Hyperlinkit

Verkkosivustot, joille on hyperlinkki Worldlinein verkkosivustolta, ovat yksin vastuussa kyseisten verkkosivustojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä, ajankohtaisuudesta ja laillisuudesta sekä niillä mahdollisesti tarjottujen tuotteiden ja palvelujen myynnistä.

Jos kolmansien osapuolten verkkosivustot sisältävät hyperlinkkejä Worldlinein verkkosivustolle, Worldline ei ota vastuuta linkin sisällöstä eikä mahdollisista kolmannen osapuolen linkin kautta tekemistä tarjouksista.


Tietojen suojaaminen

Worldline käsittelee internetin kautta vastaanottamiaan tietoja liittovaltion tietosuojalakien mukaisesti.


Teollis- ja tekijänoikeudet

Worldlinein verkkosivustolla käytettävät ja tavaramerkeiksi rekisteröidyt logot ja tuotemerkit ovat tavaramerkkilain alaisia. Kolmannet osapuolet saavat käyttää Worldlineille ja sen tytäryhtiöille kuuluvia logoja ja tuotemerkkejä vain Worldlinein ja/tai sen kyseisen tytäryhtiön luvalla. Worldlinein verkkosivuston koko sisältö on tekijänoikeuslain alainen. Näin ollen esityksiä, esitteitä, grafiikkaa, tekstejä, muotoiluja, kaavioita jne. ei saa jäljentää eikä käyttää uudelleen millään tavoin eikä hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin. Worldline pidättää itsellään oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos tätä määräystä rikotaan.


Ei tarjousta

Mitään tässä esitettyä tietoa ei pidä ymmärtää rahoitustuotteen ostamista tai myymistä koskevaksi tarjoukseksi eikä palvelujen tarjoamiseksi. Worldline ei ole vastuussa tässä esitettyjen tietojen täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta eikä tämän tai muiden Worldlinein julkaisuiden sisältämien tietojen perusteella tehtyjen toimien aiheuttamista vahingoista. SIX pidättää itsellään nimenomaisen oikeuden muuttaa tuotteiden tai palvelujen hintoja tai valikoimaa milloin tahansa.