Käyttäjä suostuu siihen, että SIX Payment Services käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste ei vaikuta käyttäjien henkilötietoihin liittyviin SIX Payment Services -yhtiön oikeudellisiin tai sopimuksellisiin velvoitteisiin.

SIX Payment Services voi muuttaa tietosuojaselostetta yksipuolisesti milloin tahansa. SIX Payment Services julkaisee uusimman version verkossa.


Kerättyjen henkilötietojen ryhmät

SIX Payment Services käsittelee käyttäjän henkilötietoja, jos tämä

 • vierailee SIX Payment Services -yhtiön verkkosivustoilla
 • tilaa tai käyttää SIX Payment Services -yhtiön tuotteita tai palveluja verkossa; tähän sisältyvät erityisesti rekisteröityminen tiettyihin palveluihin tai tiettyyn verkkosisältöön, joihin pääsee vain henkilökohtaisella kirjautumisella, sekä painetun median tai verkkouutiskirjeiden tilaukset
 • hankkii, asentaa ja/tai käyttää SIX Payment Services -yhtiön sovelluksia sovelluskaupoista tai
 • osallistuu kilpailuun.

Joissakin tapauksissa henkilötietoja käsitellään, jos SIX Payment Services tallentaa käyttäjien kanssa käytäviä puheluja sen omien oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi tai koulutus- tai laadunvarmistustarkoituksessa.

SIX Payment Services käsittelee henkilötietoja (kuten nimeä, sukupuolta, osoitetta, sähköpostiosoitetta sekä puhelin- ja faksinumeroa), jotka käyttäjä nimenomaisesti ja aktiivisesti antaa SIX Payment Services -yhtiön käyttöön. Tämä koskee myös tilannetta, jossa käyttäjä osallistuu SIX Payment Services -yhtiön tapahtumiin (verkossa tai paikan päällä). SIX Payment Services -yhtiön web-palvelin – ja www.six-structured-products.com -sivuston tapauksessa Ariva.de AG -yhtiön web-palvelin – tallentaa automaattisesti kävijän vierailun yksityiskohdat (esimerkiksi IP-osoitteen, selaintyypin ja -version, käyttöjärjestelmän, sivuston, jolta kävijä tulee, haetut sivut, päiväyksen ja vierailun pituuden).


Evästeet

SIX Payment Services -yhtiön verkkosivustot käyttävät evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Tämän avulla SIX Payment Services voi seurata kävijän vierailua ja tallentaa hänen valintansa hänen siirtyessään toiselle sivulle tai tulee sivustolle myöhemmin uudestaan.

Evästeillä on erityisesti seuraavat tarkoitukset:

 • tallentaa käyttäjän kieliasetukset ja maakohtaiset asetukset
 • analysoida tilastollisesti käyttäjien lukumäärää ja heidän käyttötapojaan
 • nopeuttaa yksittäisten sivujen latautumista

Käyttäjä voi hallita evästevalintoja selaimensa asetuksista. Tätä koskevat selainvalinnat ja ohjeet löytyvät yleensä selaimen ohjeesta tai ohjetiedostosta. Jos käyttäjä estää, torjuu tai poistaa käytöstä evästeitä, tämä saattaa rajoittaa sivuston kautta tarjottujen palvelujen saatavuutta. Lisäksi osa sivustosta ei mahdollisesti toimi oikein tietyissä oloissa.


Web-analyysi

SIX Payment Services analysoi, miten sen verkkosivustoja käytetään, kolmansien osapuolten analyysityökaluilla, joita ovat esimerkiksi Google Analytics ja etracker (jäljempänä ”analyysipalvelujen tarjoajat”). SIX Payment Services ei ota vastuuta analyysipalvelujen tarjoajien suorittamasta tietojenkäsittelystä.

Google Analytics

Google Inc.:n (jäljempänä ”Google”) verkkopohjainen analyysityökalu Google Analytics käyttää evästeitä, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle. Evästeen luomat tiedot vierailijoiden verkkosivuston käytöstä lähetetään tavallisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Jos SIX Payment Services aktivoi IP-anonymisoinnin tälle verkkosivustolle, Google kuitenkin lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenmaissa ja muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolissa. Vain poikkeustapauksissa IP-osoitteesi lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja anonymisoidaan siellä. Google arvioi tietoja, jotka on tallennettu Googlen puolesta raporttien laatimiseksi verkkosivuston käytöstä ja muiden tähän liittyvien palvelujen tarjoamiseksi SIX Payment Services -yhtiölle. Google saattaa yhdistää Google Analyticsin käyttäjän selaimesta välittämän IP-osoitteen muihin kerättyihin tietoihin.

etracker (vain SIX Payment Services -yhtiön strukturoiduille tuotteille)

Verkkosivustolla www.six-structured-products.com käytetään etracker GmbH:n (www.etracker.com) tekniikoita tietojen keräämiseen ja säilyttämiseen markkinointi- ja optimointitarkoituksiin. Näistä tiedoista voidaan luoda pseudonyymisiä käyttäjäprofiileja. etrackerin tekniikalla kerättyjä tietoja ei käytetä ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta tämän verkkosivuston vierailijan henkilökohtaiseen tunnistamiseen, eikä sitä yhdistetä pseudnymisoidun käyttäjän henkilötietoihin.

Tarkempia tietoja on osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ja https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (yleisiä tietoja Google Analyticsistä ja tietosuojasta) sekä https://www.etracker.com/en/data-privacy (yleistä tietoa etrackerin tietosuojasta).


Henkilötietojen käyttö ja suojaus

SIX Payment Services voi parantaa tuotteidensa ja palvelujensa laatua käsittelemällä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraavia tarkoituksia varten:

 • verkkosivustojen tekninen hallinta sekä tutkimus ja kehittäminen
 • käyttäjähallinta ja markkinointi
 • tiedottaminen käyttäjille SIX Payment Services -yhtiön tarjoamista palveluista ja tuotteista, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa
 • kilpailujen voittajien valitseminen ja palkintojen jakaminen

Käyttäjä valtuuttaa SIX Payment Services -yhtiön välittämään henkilötietoja työntekijöille, edustajille ja muille kolmansille osapuolille käyttäjän asuinmaan sisä- ja ulkopuolelle palvelujen tarjoamiseksi ja edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. SIX Payment Services vaatii, että työntekijät, edustajat ja muut kolmannet osapuolet, joilla on pääsy henkilötietoihin, varmistavat sovellettavien tietosuojamääräysten noudattamisen. Jokaiselle, joka antaa SIX Payment Services -yhtiölle pääsyn henkilötietoihinsa tässä tietosuojaselosteessa määritellyllä tavalla, annetaan tiedot tämän tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevista seurauksista.

SIX Payment Services suojaa henkilötiedot sopivilla fyysisillä, sähköisillä ja prosessiin liittyvillä turvatoimilla, kuten palomuureilla, henkilökohtaisilla salasanoilla, koodauksella ja todentamistekniikoilla. SIX Payment Servicesin omistaman verkkosivuston kautta kerätyt henkilötiedot salataan siirron ajaksi SSL Secure Sockets Layer (SSL) -tekniikalla, joka tarjoaa tällä hetkellä parhaan turvallisuuden tiedonsiirrossa.

SIX Payment Services pidättää itsellään oikeuden välittää henkilötietoja sääntely- ja valvontaviranomaisille ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti analyysipalvelujen tarjoajille. SIX Payment Services noudattaa tällöin aina voimassa olevia säädöksiä, lakeja, oikeuden päätöksiä ja virallisia vaatimuksia.


Tietoja käsiteltävistä henkilötiedoista

Henkilöillä, joiden henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen soveltamisalalla, on seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada tieto siitä, tallentaako SIX Payment Services mahdollisesti henkilötietoja ja mitkä henkilötiedot tulevat tällöin kyseeseen (mitkä tietoryhmät, vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, henkilötietojen säilytysajat tai säilytysaikojen määrittämiskriteerit)
 • oikeus saada kopio henkilötiedoista
 • oikeus virheellisten henkilötietojen oikaisemiseen
 • oikeus henkilötietojen poistamiseen
 • oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa
 • vastustaa käsittelyä erityisesti mainostarkoituksiin

Edellä eritellyt oikeudet voidaan evätä tai niitä voidaan rajoittaa, jos kolmansien osapuolten edut, oikeudet ja vapaudet syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen SIX Payment Servicesin oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset tulee osoittaa SIX Payment Servicesin tietosuojavastaaville:

SIX Payment Services
Compliance
Hardturmstrasse 201
8005 Zürich
Switzerland

Vastaanottajana SIX Payment Services Ltd tai SIX Payment Ltd: dataprotection.switzerland@six-payment-services.com
Vastaanottajana SIX Payment Services (Eurooppa) S.A.: dataprotection.europe@six-payment-services.com
Vastaanottajana SIX Payment Services (Saksa) GmbH: dataprotection.germany@six-payment-services.com
Vastaanottajana SIX Payment Services (Eurooppa) S.A., Itävallan osasto: dataprotection.austria@six-payment-services.com


Linkit

SIX Payment Services -yhtiön verkkosivustot saattavat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, jotka eivät ole SIX Payment Services -yhtiön ylläpitämiä ja valvomia. Tämä tietosuojaseloste ei koske kolmansien osapuolten verkkosivustoja. SIX Payment Services ei ole vastuussa niiden sisällöstä eikä siitä, miten ne käsittelevät henkilötietoja.


Sosiaalisen median painikkeet

SIX Payment Services -yhtiön verkkosivustoille on integroitu kolmansien osapuolten tai sosiaalisen median alustojen (Facebook, Twitter, Google+, jne.) toimintoja (lisäosia). Näiden lisäosien avulla käyttäjä voi jakaa sisältöä mainituissa sosiaalisissa verkostoissa. Sivustolle tultaessa käyttöliittymät ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. Tämä merkitsee, että henkilötietoja ei välitetä kyseisille kolmansille osapuolille ilman käyttäjän toimia. Käyttäjän ottaessa käyttöliittymät käyttöön lisäosat välittävät automaattisesti tietoja (myös henkilötietoja) kyseisille kolmansille osapuolille. Jos käyttäjä on sivustolla vieraillessaan samanaikaisesti kirjautuneena kyseisen kolmannen osapuolen verkostoon, kolmas osapuoli voi kohdistaa vierailun käyttäjän verkostotilille. SIX Payment Services ei voi vaikuttaa tähän. Tällaisen tietojenkeruun muodon tarkoitus ja laajuus sekä lisäkäsittely ja käyttö selitetään kyseisten sosiaalisten verkostojen tietosuojaselosteissa. Käyttäjät voivat saada sieltä tietoja myös oikeuksistaan ja asetusmahdollisuuksista yksityisyytensä suojaamiseksi.


Vastuulliset SIX Payment Services -yksiköt

 

SIX Payment Services Ltd
Global Data Protection Support
Hardturmstrasse 201
8005 Zürich
Switzerland
dataprotection.switzerland@six-payment-services.com

SIX Payment Ltd
Global Data Protection Support
Hardturmstrasse 201
8005 Zürich
Switzerland
dataprotection.switzerland@six-payment-services.com

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Global Data Protection Support
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg
dataprotection.europe@six-payment-services.com

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Global Data Protection Support
Langenhorner Chaussee 92-94
22415 Hamburg
Germany
dataprotection.germany@six-payment-services.com

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Itävallan toimisto
Global Data Protection Support
Marxergasse 1B
1030 Wien
Austria
dataprotection.austria@six-payment-services.com


Oikeus perua tietosuojaa koskeva suostumus

Kaikki, joita henkilötietojen käsittely koskee, voivat perua tätä koskevan suostumuksensa milloin tahansa. Tämä tulee tehdä kirjallisella ilmoituksella tai sähköpostilla SIX Payment Servicesin tietosuojavastaavalle.


Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2018