VALINA odpovídá směrnicím Evropské prodejní asociace. Může být instalován do plně automatizovaných obchodních míst, prodejních automatů a parkovacích hodin, stejně jako použit k dalším podobným účelům. Platforma založená na Androidu také podporuje další služby a obchodní aplikace poskytovatelů třetích stran. Uživatelsky přívětivá barevná dotyková obrazovka a atraktivní uživatelské rozhraní nabízejí zákazníkům pohodlnou a plynulou platební metodu.

Contactless

Dotykový displej

Mobilní platba

Maximální bezpečnost

U řešení prodejních automatů s bezobslužnými terminály je třeba respektovat následující body:

  • Bezobslužné terminály od Worldline AG mohou být objednány u výrobce / dodavatele automatu.
  • Bezobslužné terminály jsou výrobcem / dodavatelem automatu odborně instalovány v souladu s platnými předpisy (včetně schémat karet).
  • Software automatu musí být připojen k bezobslužnému terminálu přes rozhraní (server MPD/TIM, TIM API nebo TIM server MDB).
  • Celkové řešení (automat s integrovaným a bezobslužným terminálem) musí projít testem shody ep2 a být certifikované.
  • Výrobce / dodavatel automatu předá kompletní řešení automatu provozovateli prodejního automatu s předávacím protokolem a potvrzením o splnění výše uvedených bodů.


Produktové video (EN)