Změna názvu naší právnické osoby

Změna názvu naší právnické osoby

Zveřejněno dne
Již několik týdnů používáme nové logo a identitu Worldline. Touto změnou názvu se ještě více přibližujeme naší mateřské společnosti Worldline. Měníme název našich právnických osob ze SIX Payment Services na Worldline. Již několik týdnů používáme nové logo a identitu Worldline. Touto změnou názvu se ještě více přibližujeme naší mateřské společnosti Worldline. Měníme název našich právnických osob ze SIX Payment Services na Worldline.

Co to znamená pro mě jako pro zákazníka?

Přestože se naše bankovní účty nezmění, informujte prosím svoji banku o změně našeho názvu. Tak bude zajištěno, že žádná z plateb nebude zamítnuta. Ačkoli se název a značka naší právnické osoby změní, vaše aktuální podmínky a kontakty zůstanou beze změny.

Co to znamená pro mě jako pro partnera?

Změna názvu naší právnické osoby nemá žádný vliv na naši partnerskou spolupráci. Vaše kontaktní osoba, naše telefonní číslo a e-mailová adresa se nemění.

Chcete se blíže seznámit s významem naší nové značky?