Od ledna 2021 Spojené království již není součástí EHP. V důsledku toho společnosti Mastercard a Visa oznámily revizi mezibankovních poplatků mezi Spojeným královstvím a EHP. Tyto změny vstoupí v platnost v říjnu roku 2021. Od ledna 2021 Spojené království již není součástí EHP. V důsledku toho společnosti Mastercard a Visa oznámily revizi mezibankovních poplatků mezi Spojeným královstvím a EHP. Tyto změny vstoupí v platnost v říjnu roku 2021.

Mastercard upravuje mezibankovní poplatky

V důsledku brexitu společnost Mastercard upravuje mezibankovní poplatky za transakce provedené mezi Spojeným královstvím a EHP. Nové mezibankovní poplatky budou účinné od 15. října 2021.

Nové mezibankovní poplatky budou mít významný dopad zejména na spotřebitelské transakce provedené bez přítomnosti platební karty ve prospěch obchodníků v EHP, a to kartou vydanou ve Spojeném království. Transakce spotřebitelů provedené bez přítomnosti platební karty mezi Spojeným královstvím a zeměmi EHP jsou v současné době zatíženy poplatkem ve výši 0,20 % u debetních karet a 0,30 % u kreditních karet. V důsledku revidovaných mezibankovních poplatků budou tyto transakce zpoplatněny v souladu s meziregionálními limitovanými spotřebitelskými sazbami částkou ve výši 1,15 % u debetních karet a 1,50 % u kreditních karet. Upozorňujeme, že pro Mastercard budou nové sazby platit unilaterálně pro transakce provedené bez přítomnosti platební karty z karet vydaných ve Spojeném království ve prospěch obchodníků v EHP. Mezibankovní poplatky pro spotřebitelské transakce provedené bez přítomnosti platební karty ve prospěch obchodníků ve Spojeném království, a to kartou vydanou v EHP, zůstanou nezměněny.

Visa zavádí nové mezibankovní poplatky

Visa oznámila podobné změny jako Mastercard, ale s širším záběrem. Konkrétně budou mít změny pro držitele karet Visa významný dopad na transakce bez přítomnosti platební karty, na transakce týkající se refundací spotřebitelům a na obchodní transakce mezi Spojeným královstvím a EHP. Oznámené změny budou účinné od 16. října 2021.

Transakce spotřebitelů provedené bez přítomnosti platební karty mezi Spojeným královstvím a zeměmi EHP jsou v současné době zatíženy poplatkem ve výši 0,20 % u debetních karet a 0,30 % u kreditních karet. Dle nedávno prohlášení společnosti Visa budou tyto transakce zpoplatněny v souladu s meziregionálními limitovanými sazbami částkou ve výši 1,15 % u debetních spotřebitelských karet a 1,50 % u kreditních spotřebitelských karet. Mezibankovní poplatky pro spotřebitelské transakce provedené fyzickou platební kartou mezi Spojeným královstvím a zeměmi EHP zůstanou nezměněny. Dále budou mezibankovní poplatky u karet pro podnikatele upraveny na 1,60 %, zatímco u korporátních platebních karet a tzv. purchasing karet bude poplatek 1,80 %.

Na rozdíl od Mastercard bude Visa uplatňovat aktualizované mezibankovní poplatky bilaterálně. To znamená, že aktualizované mezibankovní poplatky budou aplikované jak na transakce provedené kartami vydanými ve Spojeném království ve prospěch obchodníků v EHP, tak i na transakce provedené kartami vydanými v EHP ve prospěch obchodníků ve Spojeném království.

Od 19. října 2019 společnost Visa zrušila vrácení mezibankovního poplatku v případě mezinárodní refundace v EHP. Od 16. října 2021 již nebude vrácen mezibankovní poplatek za transakce provedené v souvislosti s refundací spotřebitelů mezi Spojeným královstvím a EHP, a to jak u transakcí provedených bez přítomnosti platební karty, tak i transakcí provedených fyzickou platební kartou. Tato změna bude zavedena také bilaterálně. Mezibankovní poplatky pro komerční karty zůstanou nezměněny.

Pokud jde o zákazníky využívající služeb Worldline, obchodníci s IC++ zaznamenají nové poplatky automaticky jako součást svých vykázaných nákladů kartových asociací. Obchodníci využívající smíšený cenový model budou informováni v případě, že si změny vyžádají úpravu cen.