Zavedení 8místného BIN

Zavedení 8místného BIN

Z 6 na 8 číslic: To se mění s rozšířením BIN společností Visa a Mastercard

Kartové organizace Visa a Mastercard 1. dubna 2022 globálně zavedou BIN (Bank Identification Number) svých karet s 8 místo 6 číslicemi. Tato změna délky BIN je vyžadována předpisy a týká se především vydavatelů karet. BIN mimo jiné používají i někteří obchodníci a poskytovatelé platebních služeb (PSP) pro směrování transakcí pro autorizaci, prevenci podvodů, věrnostní programy nebo hlášení. Změna délky BIN je změnou regulace. Ať už podnikáte tváří v tvář nebo provozujete elektronický obchod, jako obchodník také musíte příští rok tyto požadavky splňovat. Níže se dozvíte, co se může stát, pokud budete i nadále používat 6místný BIN v každodenním podnikání.

Prvních 6 číslic čísla primárního účtu (PAN) kreditních, debetních a předplacených karet se nazývá bankovní identifikační číslo (BIN). BIN se obecně používá k identifikaci schématu, vydavatelů a může vám umožnit získat další platební údaje, jako je typ karty nebo použitá měna.

Další informace o platbě, jako je země vydavatele nebo typ karty, lze již dneska spolehlivě zjistit pouze pomocí tzv. „Account Ranges“. U Visa je to prvních 9 a u Mastercard prvních 11 číslic PAN.

Masivní růst vydavatelů kreditních karet v posledních letech vedl k nedostatku dostupných bankovních identifikačních čísel. Vzhledem k rostoucí poptávce vydavatelů po BIN zavedla Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) nový standard pro rozšíření BIN s 8 místo 6 číslicemi. Obecná délka čísla karty (např. 16 a 19 číslic pro Visa a Mastercard v Evropě) se nezmění.

Visa a Mastercard zavádějí nový 8místný standard od dubna 2022.

Co se pro vás změní?

Na většinu obchodníků nebude mít toto rozšíření na 8 číslic žádný dopad. Pro malou část obchodníků by to mohlo mít dopad na jejich každodenní operace, pokud mají vyhrazené zpracování založené na BIN, který sami spravují: To například ovlivňuje směrování transakcí, identifikaci emitenta pro výpočet poplatků, řízení podvodů a hlášení.

Vy jako obchodník však musíte být v souladu s novým systémem BIN v termínu. Pokud tomu tak není, může dojít ke značné ztrátě tržeb např. z důvodu odmítnutí karet – v závislosti na implementaci.

Co musíte udělat?

Jako zákazník Worldline obvykle nemusíte nic dělat. Společnost Worldline začala aktualizovat své produkty tak, aby rozpoznaly 8místné kódy BIN a byly připraveny v dubnu 2022.

Pokud však pro své platby využíváte poskytovatele platebních služeb třetích stran, PSP třetích stran nebo integrovaná softwarová řešení, kontaktujte svého poskytovatele on-line platebních služeb nebo dodavatele terminálu. Budou vás informovat, zda jste připraveni na 8místný BIN nebo zda je třeba provést další úpravy.  

Uvědomte si, že změna se v tuto chvíli týká pouze Visa a Mastercard. Všechny ostatní hlavní programy jako American Express, Diners Club/Discover, UnionPay atd. zatím neoznámily harmonogramy implementace nového 8místného BIN, ale očekává se, že k tomu dříve či později dojde.

Přehled klíčových informací:

  • Obecně řečeno, pokud nepoužíváte žádná pravidla nebo procesy založené na BIN nebo čísle karty, není z vaší strany vyžadována žádná akce.
  • Naopak, pokud máte přístup k číslu karty nebo pokud uplatňujete specifická pravidla na základě BIN kódů, měli byste si ověřit, zda tato pravidla stále fungují i s novým 8místným systémem.
  • Pokud máte smlouvu o elektronickém obchodování se společností Worldline (dříve SIX Payment Services), ale používáte jiného poskytovatele terminálů nebo online platebních služeb než Worldline, kontaktujte svého poskytovatele.
  • Řešení poskytovaná společností Worldline budou plně kompatibilní.

Otázky a odpovědi k 8místnému BIN