Adresa kanceláře
SIX Payment Services (Europe) S.A.
Česká pobočka
10, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach

Telefon
T +420 228 881 462

E-mail
customerservices@six-payment-services.com

Webová stránka
http://www.six-payment-services.com

Obchodní rejstřík
Lucemburský obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík č.
B144087

Úřad pro finanční trh
Commission de Surveillance du Secteur Financier/CSSF
283, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg

Licence č.
06/10