Bezpečnost pro bezhotovostní platby

Bezpečnost pro bezhotovostní platby

Bezpečnost se společností SIX Payment Services

Bezpečnost na vysoké úrovni je naším standardem

Ve společnosti SIX není bezpečnost pouze slibem. Ve společnosti SIX je bezpečnost standardem. Konkrétně řečeno, řídíme se specifikacemi mezinárodní rady PCI Security Standards Council.

Všechna platební řešení společnosti SIX jsou certifikována v souladu s nejpřísnějšími kritérii a zajišťují vysoce kvalitní produkty, na které se při svém každodenním podnikání můžete spolehnout – to vám garantujeme!

12bodová ochrana před zneužitím a krádeží karty

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je globálním bezpečnostním standardem pro údaje karet. Díky němu jsou bezhotovostní platby atraktivnější a spolehlivě chrání vás i vaše zákazníky před zneužitím a krádeží karty. Jako nabyvatel, poskytovatel služby nebo maloobchodník, jste povinni se řídit standardem PCI DSS. Společnost SIX vás podporuje v implementaci  12 povinných bezpečnostních požadavků.

Zabezpečené platební aplikace jsou ve společnosti SIX standardem

PA DSS (Payment Application Data Security Standard) je globálním bezpečnostním standardem pro zpracování, uchovávání a přenos údajů karet. Všechna platební řešení společnosti SIX i platební aplikace 3C Integra a cCredit plně splňují tento bezpečnostní standard. Jako maloobchodník důvěřujte certifikovaným řešením. Předcházejte krádeži údajů karet a chraňte svou společnost.

Stavte na jistotu – díky platebním terminálům se schopností PIN kódu od společnosti SIX

PCI PTS (Payment Card Industry PIN Transaction Security) je globálním bezpečnostním standardem pro zadávání PIN kódu do platebních terminálů. SIX Payment Services tento standard plně splňuje. Naše platební terminály chrání vás i vaše zákazníky před krádeží údajů a splňují nejpřísnější bezpečnostní kritéria:

  • Fyzická bezpečnost, např.  bezpečnost vůči falšování.
  • Funkční bezpečnost, např. šifrování PIN kódem.
  • Výrobní bezpečnost, např.  sledování během přepravy a během přidělování šifrovacích klíčů.

 

EMV: zabezpečení přenosu údajů prostřednictvím čipu

EMV je technickým standardem bezhotovostních plateb a zajišťuje bezpečný přenos údajů kreditní karty. K ověření dochází častěji  prostřednictvím mikroprocesorového čipu než magnetického pásku. Výhody pro vaše zákazníky: mohou se identifikovat PIN kódem a nikoli podpisem, díky čemuž jsou lépe chráněni, když ztratí svou kartu. Všechny platební terminály společnosti SIX jsou standardně vybaveny čtečkou čipů EMV.