Bezpieczeństwo, stabilność, trwałość – działania firmy SIX na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

Bezpieczeństwo, stabilność, trwałość – działania firmy SIX na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

Technologia finansowa na najwyższym poziomie – oto nasza misja. Nasza infrastruktura pomaga naszym klientom osiągnąć pozycję na rynku. Dostępność, a co za tym idzie stabilność i bezpieczeństwo systemów, są dla nas priorytetem. Jest to powiązane z dużą odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstwa (ang. corporate responsibility).

Nasza strategia działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, którą można podsumować hasłem: „Współpraca na rzecz zrównoważonej przyszłości”, skupia się na następujących obszarach:

  • Dostępność i stabilność infrastruktury
  • Odpowiedzialność z pozycji pracodawcy
  • Wzmocnienie spójności społecznej
  • Zrównoważone wykorzystanie zasobów

Oto przykłady podejmowanych przez nas działań:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Na poniższych stronach znajdziesz szczegółowe informacje, a także nasze aktualne broszury i sprawozdanie z działań na rzecz odpowiedzialności społecznej biznesu:

www.six-group.com/about/en/home/corporate/responsibility.html

www.six-group/hackathon

www.f10.ch