PCI PTS – standard bezpieczeństwa dla terminali obsługujących PIN

PCI PTS to skrót od Payment Card Industry PIN Transaction Security. Ten obowiązujący na całym świecie standard zabezpieczeń odnosi się do terminali płatniczych wymagających podania kodu PIN. Certyfikowane terminale płatnicze znacznie obniżają ryzyko kradzieży danych.

Firma SIX Payment Services oferuje wyłącznie terminale spełniające standard bezpieczeństwa PCI PTS. Sprzedawcy zobowiązują się do stosowania terminali płatniczych posiadających certyfikat zgodności z aktualnie obowiązującymi standardami PCI PTS.

Sama certyfikacja zgodności terminala płatniczego ze standardem PCI PTS jest obowiązkiem producenta. Standard PTS koncentruje się na następujących aspektach:

Właściwości urządzeń

  • Bezpieczeństwo fizyczne (ochrona przed nieuprawnionym dokonywaniem modyfikacji terminali płatniczych)
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne (np. bezpieczne kodowanie PIN)

Zarządzanie urządzeniami

  • Bezpieczeństwo podczas produkcji urządzeń (w czasie produkcji, transportu oraz przydzielania klucza szyfrującego)