Większe bezpieczeństwo dzięki PCI DSS

PCI DSS to skrót od Payment Card Industry Data Security Standard. Jest to obowiązujący na całym świecie standard bezpieczeństwa danych pochodzących z kart płatniczych. Reguły bezpieczeństwa, zdefiniowane przez PCI, skutecznie przeciwdziałają kradzieży i nadużyciom.

Wiodące organizacje płatnicze, m.in. Visa i MasterCard, opracowały standard PCI DSS w celu zwiększenia bezpieczeństwa płatności kartami oraz ochrony sprzedawców i posiadaczy kart przed nielegalnym wykorzystaniem danych pochodzących z kart płatniczych. Wrażliwe dane wymagają stałej ochrony w procesie przetwarzania, transmisji i przechowywania.

Agenci rozliczeniowi, usługodawcy oraz sprzedawcy są zobowiązani do przestrzegania wymagań standardu PCI DSS. PCI DSS obejmuje 12 wiążących wymagań. Potwierdzenie przestrzegania standardów wymaga corocznej aktualizacji. SIX Payment Services aktywnie wspiera swoich klientów w realizacji powyższych wymagań.