DCC

Zobacz, jak pani Miller robi zakupy w Szwajcarii, aby dowiedzieć się więcej na temat usługi DCC (dynamicznego przeliczania walut).