Bezpieczne transakcje kartami płatniczymi dzięki technologii EMV

Bezpieczne transakcje kartami płatniczymi dzięki technologii EMV

EMV jest technicznym standardem transakcji realizowanych kartami płatniczymi, zapewniającym bezpieczny przekaz danych zapisanych na karcie. Autoryzacja i przesyłanie danych odbywa się za pomocą mikroprocesora (chipa).

Dane na karcie kredytowej i debetowej są zapisywane podwójnie: na pasku magnetycznym i mikroprocesorze. Standardem technicznym jest dzisiaj stosowanie chipów zabezpieczonych przed sfałszowaniem. Jeżeli terminal płatniczy wyposażony jest w czytnik kart chipowych, autoryzacja odbywa się automatycznie poprzez chip EMV z pominięciem przestarzałej technologii paska magnetycznego.

Podczas dokonywania płatności z użyciem EMV identyfikacja posiadacza karty następuje poprzez wprowadzenie przez niego osobistego numeru identyfikacyjnego, czyli kodu PIN. W porównaniu z podpisem powyższe rozwiązanie zapewnia znacznie lepszą ochronę karty w razie jej zgubienia. Jednakże minie jeszcze kilka lat, zanim karta chroniona PIN-em upowszechni się na całym świecie. Terminale płatnicze SIX Payment Services wyposażono już dziś seryjnie w czytnik kart chipowych EMV.