Zarząd SIX Payment Services

Dyrektor generalny SIX Payment Services oraz dyrektorzy poszczególnych pionów tworzą wspólnie zarząd SIX Payment Services. Dyrektor generalny obszaru działalności SIX Payment Services jest ponadto członkiem zarządu koncernu SIX (Group Executive Board).

Marc Schluep, CEO Payment Services

Od 1 grudzień 2017 r. Marc Schluep pełni funkcję CEO Pionu SIX Payment Services. Marc Schluep od listopada 2014 r. jest członkiem kierownictwa firmy SIX Payment Services. Kieruje działem Organizational Development, który obejmuje opracowywanie strategii, sprawozdawczość zarządczą, zarządzanie ryzykiem, projekty globalne oraz biuro dyrektora generalnego. Wcześniej od 2008 r. jako Head Corporate Development był odpowiedzialny za opracowywanie strategii SIX Group. Tę samą funkcję piastował od 2004 r. w SWX Group. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur D. Little zajmującej się międzynarodowym doradztwem biznesowym; później pracował w firmie świadczącej usługi w zakresie doradztwa strategicznego, której był współzałożycielem. Marc Schluep studiował ekonomikę przedsiębiorstw na uniwersytecie w Sankt Gallen oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie.

Andrej Eichler, Head Financial Industry Services

Od czerwca 2015 r. Andrej Eichler pełni w SIX Payment Services funkcję Head Financial Industry Services. Andrej Eichler dołącza do nas, mając za sobą 20-letnie doświadczenie w obszarze technologii obrotu płatniczego oraz obsługi płatności na rzecz banków. Poprzednio piastował stanowisko CEO w EGCP, w koncernie będącym operatorem kart płatniczych Grupy Erste Bank. Był Wiceprezesem ds. projektowania produktów w FirstData, Kierownikiem ds. tworzenia aplikacji dla systemów obsługujących karty w FIDUCIA IT AG oraz sprawował kilka funkcji kierowniczych w GZS. Andrej Eichler studiował matematykę na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. 

Reto Himmel, Head Customer Fulfillment

Reto Himmel dołączył do SIX Payment Services w maju 2015 r., początkowo jako kierownik programu wieloletniego międzynarodowego projektu przekształceń działu Operacji. Posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne i strategiczne w branży usług finansowych na stanowiskach kierowniczych w szwajcarskich i międzynarodowych bankach, a także w branży firm ubezpieczeniowych, m.in. Credit Suisse, UBS, ABN Amro i Swiss Life. W tym czasie był członkiem Rady Dyrektorów SWX Exchange. Reto Himmel uzyskał tytuł magistra fizyki na Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH) w Zurychu oraz tytuł MBA na Harvard Business School w Bostonie.

Roger Niederer, Head Merchant Services

Roger Niederer od września 2015 r. pełni funkcję dyrektora ds. obsługi akceptantów (Head Merchant Services) w firmie SIX Payment Services. Wcześniej przez dwa lata był dyrektorem generalnym (CEO) spółki SIX Payment Services Austria (dawny PayLife Bank). Jako dyrektor operacyjny firmy SIX Payment Services oraz dyrektor ds. transakcji kart płatniczych w dawnej spółce SIX Card Solutions AG zabezpieczał codzienne transakcje bankowe wobec handlowców. Swoją karierę w koncernie SIX rozpoczynał w spółce SIX Management AG oraz w Telekurs AG jako dyrektor ds. księgowości, podatków i finansów. Roger Niederer jest z wykształcenia księgowym/controllerem oraz posiada tytuł magistra Corporate Finance (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Lucernie/IFZ Zug).

Daniel von Aesch, Head IT

Daniel von Aesch pracuje w dziale IT SIX lub poprzedniczkach firmy SIX już od 1996 roku. Po rozpoczęciu kariery i przejęciu pierwszych obowiązków menedżerskich w dziale rozwijania programów przejął on kierownictwo w dziale inżynierii komercyjnej, w tym zarządzanie projektami, inżynieria i architektura. Od 2008 roku odpowiada on jako manager programów za duże projekty, między innymi za jak do tej pory największą migrację portfolio kart i handlowców w europejskim obrocie płatności. Daniel von Aesch przez 3 lata pełnił funkcję dyrektora operacyjnego oddziału SIX w Luksemburgu, a od jesieni 2017 roku pracuje na stanowisku dyrektora działu IT w SIX Payment Services. Daniel von Aesch studiował na wydziale informatyki w Wyższej Szkole Zawodowej w Biel i jest absolwentem studiów podyplomowych INSEAD.