Zarząd SIX Payment Services

Dyrektor generalny SIX Payment Services oraz dyrektorzy poszczególnych pionów tworzą wspólnie zarząd SIX Payment Services. Dyrektor generalny obszaru działalności SIX Payment Services jest ponadto członkiem zarządu koncernu SIX (Group Executive Board).

Jürg Weber, CEO Payment Services

Od 1 września 2015 r. Jürg Weber pełni funkcję CEO Pionu SIX Payment Services. Jürg Weber pochodzi ze Szwajcarii, a długoletnie doświadczenie w obszarze kart płatniczych zdobył, pracując w wielu różnych krajach na stanowiskach, na których w skali międzynarodowej odpowiadał za liczne przedsiębiorstwa od strony strategicznej i biznesowej. W latach 2000–2015 pracował w Golden Horn Management Ltd. jako założyciel i właściciel spółki. Przedtem w latach 1997–2001 sprawował funkcję CEO w Benkar A.Ş. w ramach holdingu Boyner Holding (Turcja), natomiast w latach 1992–1997 był konsultantem i Partnerem w McKinsey & Co, gdzie odpowiadał za utworzenie przedstawicielstwa spółki w Turcji. U poprzedniego pracodawcy w charakterze CEO odpowiedzialny był między innymi za wprowadzenie na rynek kart kredytowych i innowacyjnych programów kart kredytowych oraz stworzenie w strukturach banku wydajnej organizacji zajmującej się kartami kredytowymi. Jürg Weber uzyskał dyplom MBA ze specjalizacją w dziedzinie finansów i planowania strategicznego w Wharton School, na Uniwersytecie Pensylwanii (USA). Wcześniej ukończył studia inżynierskie w Szkole Inżynierskiej (School of Engineering) w Szwajcarii oraz mikroekonomię i filologię angielską na Uniwersytecie Kalifornijskim  w Santa Barbara (USA).

Andrej Eichler, Head Financial Industry Services

Od czerwca 2015 r. Andrej Eichler pełni w SIX Payment Services funkcję Head Financial Industry Services. Andrej Eichler dołącza do nas, mając za sobą 20-letnie doświadczenie w obszarze technologii obrotu płatniczego oraz obsługi płatności na rzecz banków. Poprzednio piastował stanowisko CEO w EGCP, w koncernie będącym operatorem kart płatniczych Grupy Erste Bank. Był Wiceprezesem ds. projektowania produktów w FirstData, Kierownikiem ds. tworzenia aplikacji dla systemów obsługujących karty w FIDUCIA IT AG oraz sprawował kilka funkcji kierowniczych w GZS. Andrej Eichler studiował matematykę na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. 

Luc Holper, Head Market Development, Area Head FIS a.i.

Od stycznia 2014 r. Luc Holper pełni funkcję Head Financial Industry Services (a.i.). Przed jej objęciem było on odpowiedzialnym jako Head Market Development za ekspansję SIX Payment Services w obszarze instytucji finansowych. Swoją karierę Luc Holper rozpoczął w 1987 r. w Banque Générale w Luksemburgu. Następnie pracował jako CIO w Delphi Automotive Systems i później jako Managing Director w EDS w Luksemburgu. W roku 2004 r. przeszedł do Cetrel, dzisiejszego SIX Payment Services, gdzie był odpowiedzialny za międzynarodowy Business Development. Luc Holper studiował informatykę. Następnie kontynuował edukację w INSEAD i wziął udział w programie Advanced Management na Uniwersytecie Harwarda.

Roland Ludwig, CEO Cetrel

Roland Ludwig jest odpowiedzialny w obszarze działalności Payment Services za Client Relations Management w segmencie instytucji finansowych. Wcześniej kierował w SIX Group obszarem Capital Management. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Zurychu w Financial Services i Swiss Re, gdzie obejmował stanowiska w pionie strategii i M&A. Roland Ludwig jest absolwentem Uniwersytetu St. Gallen, który ukończył z tytułem magistra. Później pogłębiał swoją wiedzę jako CFA Charterholder, a także w Insead i Wharton.

Roger Niederer, Head Merchant Services

Od września 2015 r. Roger Niederer pełni funkcję Head Merchant Services w SIX Payment Services. Wcześniej był dyrektorem operacyjnym w SIX Payment Services oraz dyrektorem ds. transakcji kartami płatniczymi w dawnym SIX Card Solutions AG. Swoją karierę w SIX rozpoczął jako dyrektor ds. księgowości, podatków i finansów w SIX Management AG oraz Telekurs AG. Roger Niederer jest z wykształcenia księgowym/audytorem oraz Master Corporate Finance (IFZ Zug/Akademia Ekonomiczna w Lucernie).

Marc Schluep, Head Organizational Development

Marc Schluep od listopada 2014 r. jest członkiem kierownictwa firmy SIX Payment Services. Kieruje działem Organizational Development, który obejmuje opracowywanie strategii, sprawozdawczość zarządczą, zarządzanie ryzykiem, projekty globalne oraz biuro dyrektora generalnego. Wcześniej od 2008 r. jako Head Corporate Development był odpowiedzialny za opracowywanie strategii SIX Group. Tę samą funkcję piastował od 2004 r. w SWX Group. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur D. Little zajmującej się międzynarodowym doradztwem biznesowym; później pracował w firmie świadczącej usługi w zakresie doradztwa strategicznego, której był współzałożycielem. Marc Schluep studiował ekonomikę przedsiębiorstw na uniwersytecie w Sankt Gallen oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie.