Zarząd SIX Payment Services

Dyrektor generalny SIX Payment Services oraz dyrektorzy poszczególnych pionów tworzą wspólnie zarząd SIX Payment Services. Dyrektor generalny obszaru działalności SIX Payment Services jest ponadto członkiem zarządu koncernu SIX (Group Executive Board).

Marc Schluep, CEO Payment Services

Od 1 grudzień 2017 r. Marc Schluep pełni funkcję CEO Pionu SIX Payment Services. Marc Schluep od listopada 2014 r. jest członkiem kierownictwa firmy SIX Payment Services. Kieruje działem Organizational Development, który obejmuje opracowywanie strategii, sprawozdawczość zarządczą, zarządzanie ryzykiem, projekty globalne oraz biuro dyrektora generalnego. Wcześniej od 2008 r. jako Head Corporate Development był odpowiedzialny za opracowywanie strategii SIX Group. Tę samą funkcję piastował od 2004 r. w SWX Group. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur D. Little zajmującej się międzynarodowym doradztwem biznesowym; później pracował w firmie świadczącej usługi w zakresie doradztwa strategicznego, której był współzałożycielem. Marc Schluep studiował ekonomikę przedsiębiorstw na uniwersytecie w Sankt Gallen oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie.

Andrej Eichler, Head Financial Industry Services

Od czerwca 2015 r. Andrej Eichler pełni w SIX Payment Services funkcję Head Financial Industry Services. Andrej Eichler dołącza do nas, mając za sobą 20-letnie doświadczenie w obszarze technologii obrotu płatniczego oraz obsługi płatności na rzecz banków. Poprzednio piastował stanowisko CEO w EGCP, w koncernie będącym operatorem kart płatniczych Grupy Erste Bank. Był Wiceprezesem ds. projektowania produktów w FirstData, Kierownikiem ds. tworzenia aplikacji dla systemów obsługujących karty w FIDUCIA IT AG oraz sprawował kilka funkcji kierowniczych w GZS. Andrej Eichler studiował matematykę na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. 

Reto Himmel, Head Customer Fulfillment

Reto Himmel dołączył do SIX Payment Services w maju 2015 r., początkowo jako kierownik programu wieloletniego międzynarodowego projektu przekształceń działu Operacji. Posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne i strategiczne w branży usług finansowych na stanowiskach kierowniczych w szwajcarskich i międzynarodowych bankach, a także w branży firm ubezpieczeniowych, m.in. Credit Suisse, UBS, ABN Amro i Swiss Life. W tym czasie był członkiem Rady Dyrektorów SWX Exchange. Reto Himmel uzyskał tytuł magistra fizyki na Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH) w Zurychu oraz tytuł MBA na Harvard Business School w Bostonie.

Roger Niederer, Head Merchant Services

Od września 2015 r. Roger Niederer pełni funkcję Head Merchant Services w SIX Payment Services. Wcześniej był dyrektorem operacyjnym w SIX Payment Services oraz dyrektorem ds. transakcji kartami płatniczymi w dawnym SIX Card Solutions AG. Swoją karierę w SIX rozpoczął jako dyrektor ds. księgowości, podatków i finansów w SIX Management AG oraz Telekurs AG. Roger Niederer jest z wykształcenia księgowym/audytorem oraz Master Corporate Finance (IFZ Zug/Akademia Ekonomiczna w Lucernie).