Jak dokonujesz płatności?

Jak dokonujesz płatności?

Istnieje coraz więcej możliwości dokonywania płatności bezgotówkowo – karty płatnicze, systemy płatności, wirtualne waluty... Wszystko to ma wpływ na handel i oczywiście na klienta. Jednak w Europie występują duże różnice w zakresie akceptacji nowych form dokonywania płatności.

Niemcy: ostrożność lepsza niż pobłażliwość

W Niemczech zasadniczo pożyczanie pieniędzy uważa się za niestosowne – dlatego przez długi czas karty kredytowe cieszyły się małą popularnością. Jednak klienci coraz częściej doceniają wygodne płatności kartą, z wyjątkiem drobnych kwot. Dlatego też płatności zbliżeniowe, które szczególnie nadają się do płacenia drobnych kwot, jeszcze się nie przyjęły.

Także nowym systemom płatności trudno zyskać w Niemczech popularność. Wprawdzie branża handlowa chętnie i szybko wprowadza innowacyjne systemy, jednak klienci często nie są na nie gotowi – najpierw trzeba zbudować zaufanie.

W ostatnich latach bardzo mocno rozwinęła się branża e-commerce – Niemcy uważani są za fanów zakupów online i oczywiście płacą za nie kartą.


Włochy: karta przedpłacona zamiast konta bankowego

We Włoszech króluje gotówka – jednak karty płatnicze stają się coraz powszechniejsze. Popularne są zwłaszcza karty przedpłacone. Banki oraz poczta preferują emitowanie takich kart, ponieważ wielu Włochów nie posiada konta bankowego i w ten sposób można zminimalizować ryzyko kredytowe.

Jednak za główny powód stosunkowo małej popularności kart kredytowych we Włoszech uznaje się to, iż Włosi z powodu niepewnej sytuacji gospodarczej wolą polegać na „bezpiecznej” gotówce. Jednak ustawa zakazuje płacenia gotówką kwot wyższych niż 1000 euro, aby zagwarantować przejrzystość. Ma to utrudnić korupcję.


Szwajcaria, Luksemburg i Liechtenstein: standard

W tych krajach dokonywanie płatności bezgotówkowych to standard – w ostatnich latach mocno wzrosła także popularność zakupów online. Na dokonywaniu płatności kartą zyskują przede wszystkim Szwajcarzy i mieszkańcy Liechtensteinu, a to z powodu waluty: płacąc kartą w innych krajach Europy, nie muszą przejmować się walutą obcą.

W tych trzech krajach chętniej korzysta się z kart debetowych niż z kart kredytowych – oczywiście z wyjątkiem zakupów online – karta kredytowa ma zatem nadal duży potencjał wzrostu. Nowe technologie, takie jak płatności przez telefon komórkowy, powoli będą się upowszechniać. 


Austria: mocny wzrost

Od 2013 r. dzięki dobrej sytuacji gospodarczej liczba płatności kartą w Austrii gwałtownie wzrosła. Także tutaj płatności dokonuje się głównie kartą debetową. Wprowadzenie na szeroką skalę płatności zbliżeniowych ma jeszcze bardziej zwiększyć ten wzrost. Przeprowadzono już także pierwsze próby dokonywania płatności zbliżeniowych przy pomocy smartfonów – ale na razie to jeszcze melodia przyszłości.


Polska i Węgry: przyjazne dla nowych technologii

Ponieważ wzrost gospodarczy w obu krajach nastąpił później niż u zachodnich sąsiadów, dziś Polska i Węgry korzystają z nowoczesnej infrastruktury dla płatności bezgotówkowych. W efekcie przeskoczono jedną generację technologiczną i dlatego nowe technologie przyjmują się szybciej. Mimo to odsetek płatności gotówką jest bardzo wysoki – w Polsce wynosi nawet 90%. Wielu Polaków posiada wprawdzie karty płatnicze, ale nie korzysta z nich zbyt często. W obu tych krajach, podobnie jak w Niemczech, robienie długów lub zaciąganie kredytów uważa się za niestosowne. Jednak głównie Polacy od czasu do czasu płacą kartą także drobniejsze kwoty, co wskazuje na to, że podchodzą do tego bez obaw. 


Skandynawia: społeczeństwo bezgotówkowe

Kraje skandynawskie uważa się za pioniera w dziedzinie płatności bezgotówkowych: tutaj płatności kartą dominują we wszystkich sferach życia, często to jedyny możliwy środek płatniczy, a w handlu, branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej zasadniczo płatność gotówką jest raczej niemile widziana. Jako uzasadnienie mieszkańcy Północy podają higienę, bezpieczeństwo, komfort i utrudnianie przestępczości.   

Nawet jeśli w wielu krajach i z różnych powodów płatności bezgotówkowe nie są jeszcze tak popularne, przyszłość wydaje się należeć do nich. Europa z dużym prawdopodobieństwem będzie podążać za przykładem skandynawskim, ponieważ zalety płatności bezgotówkowych wyraźnie przeważają.