Remt beveiliging de innovatie?

Remt beveiliging de innovatie?

Cashloos betalen moet steeds eenvoudiger en sneller worden. Veiligheid is en blijft echter de hoogste prioriteit. Gaat dat eigenlijk wel samen? Wij spraken hierover met Tom Baur, Head Risk Management en PCI van SIX Payment Services.

Als er nieuwe producten, vooral op het gebied van betalingen, op de markt komen, duurt het altijd even voordat de maatschappij deze accepteert. Veiligheidsbezwaren spelen hierbij altijd een grote rol. Is dat verstandig?
Ja! Vooral als het om ons zuurverdiende geld gaat, is het zeker verstandig daar zorgvuldig mee om te gaan. Het woord “bezwaar” wijst echter soms ook op angst. Angst is echter een slechte raadgever, omdat er vaak vanuit een ongefundeerd gevoel van onbehagen wordt gereageerd.

Uiteraard zijn er altijd risico’s verbonden met betalen. 100% veiligheid is waarschijnlijk nooit te realiseren. Maar onderzoek naar beveiligingslekken is de taak van de ontwikkelaar en aanbieder van een nieuwe betaaldienst. Als hij succes wil hebben en het product wijdverspreid wil aanbieden, moet hij voor goede beveiliging zorgen. Alleen wat veilig is, wordt ook voor langere duur gebruikt!
 

Als cashloos betalen altijd sneller en eenvoudiger wordt – is het dan niet logisch dat er concessies aan de veiligheid worden gedaan?
Dat klopt wel een beetje. Het is alleen belangrijk dat deze concessies bewust worden gedaan, dat wil zeggen in het volle bewustzijn van de eventuele gevolgen. Ook de verantwoordelijkheden, vooral de financiële aansprakelijkheid, moeten duidelijk tussen de deelnemende partijen worden geregeld. Bij de correcte verwerking van de betalingstransactie tussen de betrokken partijen mogen er noch voor de betaler, noch voor de ontvanger, negatieve gevolgen ontstaan.


Het beveiligingsaspect mag geen rem op de innovatie zijn.Kan beveiliging zo de innovatie remmen?

Het beveiligingsaspect mag geen rem op de innovatie zijn. Dit is alleen mogelijk als er van het begin af aan rekening wordt gehouden met de beveiligingsaspecten. Dit zijn de grenslijnen van het speelveld waarbinnen de innovators zich dan kunnen “uitleven” en hun ideeën in het productontwerp kunnen inbrengen. Als er te laat wordt gekeken naar de beveiliging, dan moeten er in het ergste geval een aantal stappen terug worden gezet. Naast het tijdverlies (time-to-market) kost dat natuurlijk ook gewoon geld, en dat kan eventueel de doodsteek betekenen voor een veelbelovende innovatie.
 

Heeft SIX Payment Services wel eens om veiligheidsredenen nieuwe productideeën laten varen?
Puur vanwege de beveiliging is volgens mij nog nooit een plan niet in de praktijk omgezet. Het beveiligingsaspect of de risicobeoordeling is slechts een onderdeel, naast onder meer marktacceptatie en bedrijfseconomisch potentieel. Bij de beoordeelde ideeën zijn het nooit alleen beveiligingsoverwegingen geweest die een negatief besluit veroorzaakten.
 

Trefwoord ‘internet der dingen’: de wereld moet voor ons eenvoudiger en makkelijker worden – met complexe systemen die ons hierbij ondersteunen. Wat betekent dat voor de veiligheid? 
Het risico bestaat dat we zo in de richting van de ‘doorzichtige mens’ komen. Gegevensbescherming en daarmee ook privacybescherming komen in dit verband waarschijnlijk onder druk te staan. Het wordt een grote uitdaging om het gebruik van alle gegevens en informatie zo te regelen dat de privacy ook in de toekomst wordt beschermd. In hoeverre doelmatigheid en gemak voorrang krijgen boven persoonlijke rechten en privacybescherming kan vandaag de dag nog niemand zeggen.

 

Een terugkeer naar uitsluitend betalen met contant geld past duidelijk niet meer bij de huidige tijdgeest, levensstijl en de ontwikkeling van onze levensomstandigheden.Wat is veiliger, met of zonder cash betalen? Hoe zal dat in de toekomst zijn?

Vergeleken met cash vind ik cashloos betalen principieel gewoon handiger. Mijn ervaring voor wat betreft de veiligheid is dat ik vaker contant geld ben verloren dan dat ik klachten had over onrechtmatige afboekingen van mijn credit- of debitcard. Een terugkeer naar uitsluitend betalen met contant geld past duidelijk niet meer bij de huidige tijdgeest, levensstijl en de ontwikkeling van onze levensomstandigheden.